ردیف نی ۳ - مسعود جاهد

ردیف نی ۳

#عنوان
1
درآمد - افشاری Sol - مسعود جاهد
درآمد - افشاری Sol
00:55
2
جامه دران - افشاری Sol - مسعود جاهد
جامه دران - افشاری Sol
01:11
3
میرزایی - افشاری Sol - مسعود جاهد
میرزایی - افشاری Sol
01:40
4
قرایی - افشاری Sol - مسعود جاهد
قرایی - افشاری Sol
01:29
5
عراق - افشاری Sol - مسعود جاهد
عراق - افشاری Sol
00:43
6
مثنوی - افشاری Sol - مسعود جاهد
مثنوی - افشاری Sol
00:51
7
شاه ختایی - افشاری Sol - مسعود جاهد
شاه ختایی - افشاری Sol
01:02
8
درآمد - افشاری Re - مسعود جاهد
درآمد - افشاری Re
01:06
9
جامه دران - افشاری Re - مسعود جاهد
جامه دران - افشاری Re
01:18
10
میرزایی - افشاری Re - مسعود جاهد
میرزایی - افشاری Re
01:11
11
قرایی - افشاری Re - مسعود جاهد
قرایی - افشاری Re
01:18
12
عراق - افشاری Re - مسعود جاهد
عراق - افشاری Re
01:27
13
مثنوی - افشاری Re - مسعود جاهد
مثنوی - افشاری Re
01:39
14
شاه ختایی - افشاری Re - مسعود جاهد
شاه ختایی - افشاری Re
01:19
15
درآمد - نوا Sol - مسعود جاهد
درآمد - نوا Sol
00:49
16
گردانیه - نوا Sol - مسعود جاهد
گردانیه - نوا Sol
00:43
17
نغمه - نوا Sol - مسعود جاهد
نغمه - نوا Sol
01:04
18
نیشابورک - نوا Sol - مسعود جاهد
نیشابورک - نوا Sol
01:07
19
عشاق - نوا Sol - مسعود جاهد
عشاق - نوا Sol
01:10
20
بیات راجه - نوا Sol - مسعود جاهد
بیات راجه - نوا Sol
00:58
21
عراق - نوا Sol - مسعود جاهد
عراق - نوا Sol
01:11
22
نهفت - نوا Sol - مسعود جاهد
نهفت - نوا Sol
02:20
23
مجلسی - نوا Sol - مسعود جاهد
مجلسی - نوا Sol
02:14
24
ملک حسینی - نوا Sol - مسعود جاهد
ملک حسینی - نوا Sol
01:07
25
حسینی - نوا Sol - مسعود جاهد
حسینی - نوا Sol
00:57
26
نیریز کبیر - نوا Sol - مسعود جاهد
نیریز کبیر - نوا Sol
01:12
27
رهاب - نوا Sol - مسعود جاهد
رهاب - نوا Sol
01:42
28
مسیحی - نوا Sol - مسعود جاهد
مسیحی - نوا Sol
01:29
29
ناقوس - نوا Sol - مسعود جاهد
ناقوس - نوا Sol
00:50
30
تخت طاقدیس - نوا Sol - مسعود جاهد
تخت طاقدیس - نوا Sol
00:52
31
شاه ختایی - نوا Sol - مسعود جاهد
شاه ختایی - نوا Sol
01:24
32
درآمد - نوا Re - مسعود جاهد
درآمد - نوا Re
02:21
33
گردانیه - نوا Re - مسعود جاهد
گردانیه - نوا Re
00:59
34
نغمه - نوا Re - مسعود جاهد
نغمه - نوا Re
01:55
35
نیشابورک - نوا Re - مسعود جاهد
نیشابورک - نوا Re
01:35
36
عشاق - نوا Re - مسعود جاهد
عشاق - نوا Re
01:28
37
بیات راجه - نوا Re - مسعود جاهد
بیات راجه - نوا Re
01:47
38
عراق - نوا Re - مسعود جاهد
عراق - نوا Re
01:36
39
نهفت - نوا Re - مسعود جاهد
نهفت - نوا Re
01:00
40
مجلسی - نوا Re - مسعود جاهد
مجلسی - نوا Re
00:35
41
ملک حسینی - نوا Re - مسعود جاهد
ملک حسینی - نوا Re
01:34
42
حسینی - نوا Re - مسعود جاهد
حسینی - نوا Re
01:26
43
نیریز کبیر - نوا Re - مسعود جاهد
نیریز کبیر - نوا Re
01:17
44
رهاب - نوا Re - مسعود جاهد
رهاب - نوا Re
01:01
45
مسیحی - نوا Re - مسعود جاهد
مسیحی - نوا Re
00:41
46
ناقوس - نوا Re - مسعود جاهد
ناقوس - نوا Re
00:19
47
تخت طاقدیس - نوا Re - مسعود جاهد
تخت طاقدیس - نوا Re
00:40
48
شاه ختایی - نوا Re - مسعود جاهد
شاه ختایی - نوا Re
01:07
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام

تمامی حقوق این سایت برای موسسه فرهنگی - دیجیتال نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©