هفت پیکر - فرامرز پایور

هفت پیکر

#عنوان
1
پیش پرده، ماهور - فرامرز پایور
پیش پرده، ماهور
01:44
2
مقدمه، چهارگاه - فرامرز پایور
مقدمه، چهارگاه
02:00
3
رقص هندی، ماهور - فرامرز پایور
رقص هندی، ماهور
01:40
4
رقص عربی، اصفهان - فرامرز پایور
رقص عربی، اصفهان
02:17
5
رقص یونانی، شور - فرامرز پایور
رقص یونانی، شور
01:59
6
رقص چینی - فرامرز پایور
رقص چینی
01:36
7
رقص خوارزم، سه گاه - فرامرز پایور
رقص خوارزم، سه گاه
02:07
8
رقص ایرانی، شور - فرامرز پایور
رقص ایرانی، شور
01:48
9
رقص اسلاو، اصفهان - فرامرز پایور
رقص اسلاو، اصفهان
02:47
10
رقص تاتار، چهارگاه - فرامرز پایور
رقص تاتار، چهارگاه
02:56
11
رقص دسته جمعی - فرامرز پایور
رقص دسته جمعی
02:30
12
رنگ شور - فرامرز پایور
رنگ شور
02:35
13
اوس علی بنا، شور - فرامرز پایور
اوس علی بنا، شور
05:16
14
می خرم برات تی تیش - مینا، سه گاه - فرامرز پایور
می خرم برات تی تیش - مینا، سه گاه
05:47
15
نمی دونم کیه، چهارگاه - فرامرز پایور
نمی دونم کیه، چهارگاه
03:37
16
رقص مات، شور - فرامرز پایور
رقص مات، شور
04:04
17
رنگ ناز، چهارگاه، حصار - فرامرز پایور
رنگ ناز، چهارگاه، حصار
04:29
18
باباکرم، چهارگاه، زابل - فرامرز پایور
باباکرم، چهارگاه، زابل
03:31
19
دورت می گردم، چهارگاه - فرامرز پایور
دورت می گردم، چهارگاه
02:07
20
رنگ، چهارگاه 1 - فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 1
02:52
21
رنگ، چهارگاه 2 - فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 2
03:23
22
لولو خورخوره، ماهور - فرامرز پایور
لولو خورخوره، ماهور
03:56
23
خاله رو رو، دشتی - فرامرز پایور
خاله رو رو، دشتی
03:27
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام