کمانچه ی دوره ی قاجار - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده

کمانچه ی دوره ی قاجار

#عنوان
1
دستگاه نوا - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
دستگاه نوا
02:59
2
آواز بیات ترک - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
آواز بیات ترک
06:09
3
دستگاه شور 1 - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
دستگاه شور 1
08:41
4
دستگاه چهارگاه 1 - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
دستگاه چهارگاه 1
02:56
5
دستگاه همایون 1 - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
دستگاه همایون 1
06:06
6
دستگاه همایون 2 - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
دستگاه همایون 2
03:30
7
بیداد - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
بیداد
02:45
8
دستگاه همایون 3 - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
دستگاه همایون 3
03:04
9
دستگاه همایون 4 - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
دستگاه همایون 4
01:35
10
رنگ فرح - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
رنگ فرح
03:08
11
دستگاه شور 2 - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
دستگاه شور 2
03:11
12
راک - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
راک
03:32
13
حجاز - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
حجاز
03:25
14
آواز بیات کرد - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
آواز بیات کرد
03:20
15
دستگاه سه گاه - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
دستگاه سه گاه
03:25
16
دستگاه چهارگاه 2 - باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده
دستگاه چهارگاه 2
03:13
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام