کمانچه باقرخان و حسین خان اسماعیل زاده - حسین خان اسماعیل زاده و باقرخان رامشگر

کمانچه باقرخان و حسین خان اسماعیل زاده

#عنوان
1
رنگ بیات ترک - حسین خان اسماعیل زاده و باقرخان رامشگر
رنگ بیات ترک
03:04
2
رنگ قطار - حسین خان اسماعیل زاده و باقرخان رامشگر
رنگ قطار
02:57
3
تصنیف گیلکی - حسین خان اسماعیل زاده و باقرخان رامشگر
تصنیف گیلکی
03:16
4
رنگ دشتی - حسین خان اسماعیل زاده و باقرخان رامشگر
رنگ دشتی
02:49
5
سه گاه - حسین خان اسماعیل زاده و باقرخان رامشگر
سه گاه
03:09
6
رنگ سه گاه - حسین خان اسماعیل زاده و باقرخان رامشگر
رنگ سه گاه
03:10
7
رنگ همایون - حسین خان اسماعیل زاده و باقرخان رامشگر
رنگ همایون
03:07
8
پیش درآمد ابوعطا - حسین خان اسماعیل زاده و باقرخان رامشگر
پیش درآمد ابوعطا
03:12
9
رنگ ابوعطا - حسین خان اسماعیل زاده و باقرخان رامشگر
رنگ ابوعطا
03:17
10
بیات ترک - حسین خان اسماعیل زاده و باقرخان رامشگر
بیات ترک
05:48
11
سه گاه 2 - حسین خان اسماعیل زاده و باقرخان رامشگر
سه گاه 2
06:14
12
چهارگاه - حسین خان اسماعیل زاده و باقرخان رامشگر
چهارگاه
04:31
© موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام