تصنیف های دوره ی قاجار 1 - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی

تصنیف های دوره ی قاجار 1

#عنوان
1
ما در خلوت - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
ما در خلوت
03:06
2
آواز بیات ترک - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
آواز بیات ترک
02:35
3
تصنیف باده - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
تصنیف باده
02:53
4
تصنیف بیات ترک - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
تصنیف بیات ترک
03:09
5
از کفم رها - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
از کفم رها
03:00
6
تصنیف افشاری - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
تصنیف افشاری
02:58
7
هنگام می و - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
هنگام می و
03:00
8
باشد از لعل تو - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
باشد از لعل تو
02:47
9
همایون ضربی - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
همایون ضربی
03:16
10
آواز مخالف سه گاه - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
آواز مخالف سه گاه
03:10
11
هر که را که بخت - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
هر که را که بخت
03:07
12
ای آیتی ز رویت - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
ای آیتی ز رویت
02:59
13
آواز ماهور - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
آواز ماهور
03:03
14
تصنیف ادیبی - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
تصنیف ادیبی
03:01
15
صحبت استاد دوامی درباره ی عارف قزوینی - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
صحبت استاد دوامی درباره ی عارف قزوینی
02:44
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام