مجموعه ای از آثار رکن الدین خان - ارشد تهماسبی
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)

مجموعه ای از آثار رکن الدین خان

سنتیفروردین 137720 آهنگ (01:11:28)
#عنوان
1
پیش درآمد ماهور - ارشد تهماسبی
پیش درآمد ماهور
07:01
2
پیش درآمد سه گاه - ارشد تهماسبی
پیش درآمد سه گاه
05:18
3
ضربی سه گاه - ارشد تهماسبی
ضربی سه گاه
02:39
4
رنگ سه گاه (2) - ارشد تهماسبی
رنگ سه گاه (2)
01:34
5
ضربی مخالف (سه گاه) - ارشد تهماسبی
ضربی مخالف (سه گاه)
03:46
6
پیش درآمد همایون - ارشد تهماسبی
پیش درآمد همایون
05:50
7
رنگ همایون - ارشد تهماسبی
رنگ همایون
01:15
8
پیش درآمد دشتی - ارشد تهماسبی
پیش درآمد دشتی
03:25
9
پیش درآمد بیات اصفهان - ارشد تهماسبی
پیش درآمد بیات اصفهان
04:53
10
پیش درآمد بیات اصفهان (قدیم) - ارشد تهماسبی
پیش درآمد بیات اصفهان (قدیم)
05:41
11
پیش درآمد شور - ارشد تهماسبی
پیش درآمد شور
05:11
12
رنگ شور - ارشد تهماسبی
رنگ شور
01:49
13
پیش درآمد بیات ترک - ارشد تهماسبی
پیش درآمد بیات ترک
04:01
14
تصنیف بیات ترک (گر رقیب آمد) - ارشد تهماسبی
تصنیف بیات ترک (گر رقیب آمد)
02:33
15
تصنیف بیات ترک (نسیم صبحگاهان) - ارشد تهماسبی
تصنیف بیات ترک (نسیم صبحگاهان)
02:03
16
رنگ بیات ترک - ارشد تهماسبی
رنگ بیات ترک
01:44
17
پیش درآمد افشاری - ارشد تهماسبی
پیش درآمد افشاری
01:39
18
پیش درآمد چهارگاه - ارشد تهماسبی
پیش درآمد چهارگاه
05:36
19
ضربی چهارگاه - ارشد تهماسبی
ضربی چهارگاه
03:55
20
رنگ چهارگاه - ارشد تهماسبی
رنگ چهارگاه
01:35
© ماهور
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©