در گیسوی او پیچید - مجتبی عسگری و امیر شریفی

در گیسوی او پیچید

#عنوان
1
پیشرو در دستگاه نوا - مجتبی عسگری و امیر شریفی
پیشرو در دستگاه نوا
08:17
2
تکنوازی قانون - مجتبی عسگری و امیر شریفی
تکنوازی قانون
03:12
3
نشید در دستگاه نوا - مجتبی عسگری و امیر شریفی
نشید در دستگاه نوا
23:20
4
ساز و آواز مرکب با غزل مقلوب - مجتبی عسگری و امیر شریفی
ساز و آواز مرکب با غزل مقلوب
15:56
5
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا) - مجتبی عسگری و امیر شریفی
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا)
06:34
6
تکنوازی سه تار - مجتبی عسگری و امیر شریفی
تکنوازی سه تار
08:14
7
پیشرو نستاری در دستگاه نوا - مجتبی عسگری و امیر شریفی
پیشرو نستاری در دستگاه نوا
03:10
8
تصنیف نوا بر پایه تصنیفی قاجاری - مجتبی عسگری و امیر شریفی
تصنیف نوا بر پایه تصنیفی قاجاری
06:46
9
ساز و آواز مستزاد - مجتبی عسگری و امیر شریفی
ساز و آواز مستزاد
16:38
10
تصنیف آرایش باغ - مجتبی عسگری و امیر شریفی
تصنیف آرایش باغ
04:37
11
رنگ نوا - مجتبی عسگری و امیر شریفی
رنگ نوا
02:27
© ماهور
4.56 از 5 (از مجموع 9 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام