حزان - مهدی امامی و امیر شریفی

حزان

#عنوان
1
پیش درآمد دشتی - مهدی امامی و امیر شریفی
پیش درآمد دشتی
07:07
2
ساز و آواز (درآمد، اوج) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (درآمد، اوج)
11:50
3
چهار مضراب اوج - مهدی امامی و امیر شریفی
چهار مضراب اوج
02:51
4
ساز و آواز (اوج، قرچه، رضوی) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (اوج، قرچه، رضوی)
04:37
5
تصنیف اوج (چاره ی هجران) - مهدی امامی و امیر شریفی
تصنیف اوج (چاره ی هجران)
02:47
6
ساز و آواز (اوج، همایون، شوشتری) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (اوج، همایون، شوشتری)
08:45
7
ضربی شوشتری - مهدی امامی و امیر شریفی
ضربی شوشتری
01:48
8
ساز و آواز (فرود) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (فرود)
04:20
9
چهار مضراب دشتی - مهدی امامی و امیر شریفی
چهار مضراب دشتی
03:05
10
تصنیف غم عشق - مهدی امامی و امیر شریفی
تصنیف غم عشق
03:42
11
رنگ دشتی - مهدی امامی و امیر شریفی
رنگ دشتی
03:14
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام