امیر شفیعی

امیر شفیعی

3 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
00:48
2
پیشرو در آواز راک - امیر شفیعی و مهدی امامی
پیشرو در آواز راک
08:57
4
تصنیف بلبل شوریده - امیر شفیعی و مهدی امامی
تصنیف بلبل شوریده
05:12
5
05:17
6
03:33
7
ساز و آواز (دلکش، راک هندی، سهگاه، صفیر راک) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (دلکش، راک هندی، سهگاه، صفیر راک)
07:10
8
ساز و آواز (ماهور و گشایش) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (ماهور و گشایش)
10:02
9
ساز و آواز (راک هندی، راک کشمیر، شد راک) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (راک هندی، راک کشمیر، شد راک)
06:56
هنرمندان مرتبط
علی رحیمی
علی رحیمی
8 دنبال کننده
داود عزیزی
داود عزیزی
14 دنبال کننده