آن روزها - احسان ذبیحی فر و وحید تاج و مجتبی عسگری

آن روزها

#عنوان
1
شرقی اول - احسان ذبیحی فر و وحید تاج و مجتبی عسگری
شرقی اول
03:33
2
شرقی دوم - احسان ذبیحی فر و وحید تاج و مجتبی عسگری
شرقی دوم
03:03
3
شرقی سوم - احسان ذبیحی فر و وحید تاج و مجتبی عسگری
شرقی سوم
05:08
4
تار - احسان ذبیحی فر و وحید تاج و مجتبی عسگری
تار
03:32
5
شیرین (خواننده: بهرام باجلان) - احسان ذبیحی فر و وحید تاج و مجتبی عسگری
شیرین (خواننده: بهرام باجلان)
06:54
6
سنتور - احسان ذبیحی فر و وحید تاج و مجتبی عسگری
سنتور
04:24
7
راک (خواننده: مجتبی عسگری) - احسان ذبیحی فر و وحید تاج و مجتبی عسگری
راک (خواننده: مجتبی عسگری)
04:55
8
نگار - احسان ذبیحی فر و وحید تاج و مجتبی عسگری
نگار
02:46
9
آذر - احسان ذبیحی فر و وحید تاج و مجتبی عسگری
آذر
04:11
10
ترنم باران (خواننده: فریدون پوررضا) - احسان ذبیحی فر و وحید تاج و مجتبی عسگری
ترنم باران (خواننده: فریدون پوررضا)
08:11
11
دم (خواننده: وحید تاج) - احسان ذبیحی فر و وحید تاج و مجتبی عسگری
دم (خواننده: وحید تاج)
05:07
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام