تارنوازی دوره ی پهلوی اول - محمدرضا شرایلی

تارنوازی دوره ی پهلوی اول

#عنوان
1
شور - محمدرضا شرایلی
شور
01:18
2
مثنوی ساوجی (بیات ترک) - محمدرضا شرایلی
مثنوی ساوجی (بیات ترک)
01:48
3
نوا ۱، حسینی نوا ۲ - محمدرضا شرایلی
نوا ۱، حسینی نوا ۲
07:26
4
افشاری، عراق - محمدرضا شرایلی
افشاری، عراق
06:39
5
ماهور، داد - محمدرضا شرایلی
ماهور، داد
05:06
6
بیات ترک، شکسته - محمدرضا شرایلی
بیات ترک، شکسته
07:02
7
سه گاه، مخالف - محمدرضا شرایلی
سه گاه، مخالف
02:27
8
ابوعطا، حجاز - محمدرضا شرایلی
ابوعطا، حجاز
02:39
9
همایون، بیداد - محمدرضا شرایلی
همایون، بیداد
07:21
10
رنگ ماهور - محمدرضا شرایلی
رنگ ماهور
02:13
11
ماوراءالنهر (راست پنجگاه) - محمدرضا شرایلی
ماوراءالنهر (راست پنجگاه)
03:48
12
مخالف سه گاه - محمدرضا شرایلی
مخالف سه گاه
03:31
13
بیات ترک ۱ و ۲ - محمدرضا شرایلی
بیات ترک ۱ و ۲
05:51
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام