کمانچه ی موسیو هایک - محمدرضا شرایلی

کمانچه ی موسیو هایک

#عنوان
1
آی خانم خانم - محمدرضا شرایلی
آی خانم خانم
03:12
2
تصنیف شش گیلان - محمدرضا شرایلی
تصنیف شش گیلان
03:05
3
سه گاه قفقاز (1و2) - محمدرضا شرایلی
سه گاه قفقاز (1و2)
07:06
4
شوشتری - محمدرضا شرایلی
شوشتری
04:04
5
مارش ولی کُف - محمدرضا شرایلی
مارش ولی کُف
02:03
6
کیمو زیتون - محمدرضا شرایلی
کیمو زیتون
03:58
7
لت شش نات ساقی - محمدرضا شرایلی
لت شش نات ساقی
04:04
8
چهارگاه 1 - بسته نگار 2 - محمدرضا شرایلی
چهارگاه 1 - بسته نگار 2
09:00
9
بیات اصفهان - کرنک - محمدرضا شرایلی
بیات اصفهان - کرنک
08:03
10
آواز بیات کرد - محمدرضا شرایلی
آواز بیات کرد
03:32
11
تصنیف بیات کرد - محمدرضا شرایلی
تصنیف بیات کرد
03:29
12
شوشتری (1و2) - محمدرضا شرایلی
شوشتری (1و2)
06:06
13
قنگرتی - محمدرضا شرایلی
قنگرتی
03:40
14
نباتی - محمدرضا شرایلی
نباتی
03:43
15
شالخو - محمدرضا شرایلی
شالخو
03:26
16
رنگ لازکنیه انکوش - محمدرضا شرایلی
رنگ لازکنیه انکوش
03:52
17
رنگ شیک و قشنگ - محمدرضا شرایلی
رنگ شیک و قشنگ
03:49
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام