سربداران - فرهاد فخرالدینی

سربداران

#عنوان
1
تپه اسب سفید - فرهاد فخرالدینی
تپه اسب سفید
04:32
2
تیتراژ - فرهاد فخرالدینی
تیتراژ
03:49
3
رقص چینی - فرهاد فخرالدینی
رقص چینی
03:05
4
سواران - فرهاد فخرالدینی
سواران
03:23
5
خوف در کوچه های باشتین - فرهاد فخرالدینی
خوف در کوچه های باشتین
06:07
6
قیام - فرهاد فخرالدینی
قیام
02:53
7
آرامش در روستا - فرهاد فخرالدینی
آرامش در روستا
01:58
8
گردانیه - فرهاد فخرالدینی
گردانیه
03:29
9
رقص در دربار ارغون شاه - فرهاد فخرالدینی
رقص در دربار ارغون شاه
03:35
10
موسیقی همراهی کننده دیالوگ ها - فرهاد فخرالدینی
موسیقی همراهی کننده دیالوگ ها
06:08
11
شادیانه - فرهاد فخرالدینی
شادیانه
02:02
12
مقدمات حمله - فرهاد فخرالدینی
مقدمات حمله
00:51
13
حمله - فرهاد فخرالدینی
حمله
01:40
14
ایلچی - فرهاد فخرالدینی
ایلچی
01:25
15
کوهستان - فرهاد فخرالدینی
کوهستان
02:40
16
تکنوازی قانون - فرهاد فخرالدینی
تکنوازی قانون
03:13
17
صبح طلوع سرخ - فرهاد فخرالدینی
صبح طلوع سرخ
02:46
18
تپه اسب سفید (بی کلام) - فرهاد فخرالدینی
تپه اسب سفید (بی کلام)
05:05
© استودیو صبا
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام