آریا محافظ

آریا محافظ

22 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
چهارمضراب (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
04:26
2
ضربی (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی (آواز ابوعطا)
04:21
3
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی)
02:44
4
درآمد (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز ابوعطا)
02:29
5
چهارمضراب عراق (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب عراق (آواز افشاری)
01:21
6
چهارمضراب اوج (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب اوج (آواز دشتی)
01:15
7
حجاز (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
حجاز (آواز ابوعطا)
03:18
8
چهارمضراب (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز افشاری)
03:33
9
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون)
01:36
10
درآمد (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز افشاری)
02:27
هنرمندان مرتبط
حسین بختیاری
حسین بختیاری
7 دنبال کننده
پاواروتی
پاواروتی
28 دنبال کننده
بهاره فیاضی
بهاره فیاضی
47 دنبال کننده
گهرناز مسائلی
گهرناز مسائلی
5 دنبال کننده