آریا محافظ

آریا محافظ

13 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
ضربی (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی (آواز ابوعطا)
04:21
2
چهارمضراب (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
04:26
3
درآمد (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز ابوعطا)
02:29
4
ضربی (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی (آواز افشاری)
03:29
5
حجاز (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
حجاز (آواز ابوعطا)
03:18
6
درآمد (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز افشاری)
02:27
7
ضربی دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی دشتی (آواز دشتی)
03:14
8
جامه دران و عراق (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
جامه دران و عراق (آواز افشاری)
03:08
9
مثنوی (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
مثنوی (آواز افشاری)
02:59
10
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی)
02:44
هنرمندان مرتبط
پرتو هوشمند راد
پرتو هوشمند راد
2 دنبال کننده
عماد بنکدار
عماد بنکدار
0 دنبال کننده
فرود گرگین پور
فرود گرگین پور
5 دنبال کننده
عاشیق ماهنی لاری
عاشیق ماهنی لاری
12 دنبال کننده