گلفرش - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور

گلفرش

#عنوان
1
پیش درآمد - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
پیش درآمد
07:23
2
تکنوازی تار - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
تکنوازی تار
07:01
3
ساز و آواز - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
ساز و آواز
08:03
4
دل پریشانی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
دل پریشانی
06:21
5
گردش دوران - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
گردش دوران
11:19
6
ساز و آواز لیلی و مجنون محلی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
ساز و آواز لیلی و مجنون محلی
09:51
7
گلفرش - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
گلفرش
08:39
8
جام احساس - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
جام احساس
03:13
9
رنگ - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
رنگ
02:02
© آوا خورشید
3 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام