سینه مشروح - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط

سینه مشروح

#عنوان
1
مقدمه - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
مقدمه
03:18
2
پیش درآمد - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
پیش درآمد - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی
08:42
3
درآمد، آواز، پیش زنگوله، کرشمه، زنگ شتر - از ردیف نی داوود - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
درآمد، آواز، پیش زنگوله، کرشمه، زنگ شتر - از ردیف نی داوود
05:39
4
چهارمضراب - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
چهارمضراب - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی
04:11
5
زابل، مویه - از صفحه ی نی داوود - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
زابل، مویه - از صفحه ی نی داوود
04:17
6
جنگ - بر اساس ضربی شهنازی - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
جنگ - بر اساس ضربی شهنازی
05:22
7
مخالف، نغمه، مغلوب، مویه، حدی و پهلوی، رجز و فرود - از صفحه ی نی داوود - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
مخالف، نغمه، مغلوب، مویه، حدی و پهلوی، رجز و فرود - از صفحه ی نی داوود
08:46
8
خزان - بر اساس ضربی مختاری - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
خزان - بر اساس ضربی مختاری
12:31
© موسسه موسیقی ارغنون
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام