نوبانگ - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور

نوبانگ

#عنوان
1
پیش درآمد - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
پیش درآمد
05:36
2
تکنوازی تار - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
تکنوازی تار
01:39
3
چهارمضراب میلاد - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
چهارمضراب میلاد
03:39
4
ساز و آواز (درآمد زابل مویه مخالف) - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
ساز و آواز (درآمد زابل مویه مخالف)
14:21
5
بهانه - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
بهانه
04:19
6
باغ ستاره - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
باغ ستاره
06:16
7
نوبانگ (مویه، مخالف، مثنوی مخالف) - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
نوبانگ (مویه، مخالف، مثنوی مخالف)
12:51
8
مارش - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
مارش
02:56
9
شیدایی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
شیدایی
06:23
10
یاد تو - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
یاد تو
03:24
11
بی دل - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
بی دل
03:05
12
می باران - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
می باران
02:44
13
رنگ - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
رنگ
01:52
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام