احمد مستنبط

احمد مستنبط

13 دنبال کنندهسنتی
آهنگ‌های برتر
1
درآمد، آواز، پیش زنگوله، کرشمه، زنگ شتر - از ردیف نی داوود - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
درآمد، آواز، پیش زنگوله، کرشمه، زنگ شتر - از ردیف نی داوود
05:39
2
پیش درآمد - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
پیش درآمد - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی
08:42
3
زابل، مویه - از صفحه ی نی داوود - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
زابل، مویه - از صفحه ی نی داوود
04:17
4
چهارمضراب - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
چهارمضراب - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی
04:11
5
جنگ - بر اساس ضربی شهنازی - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
جنگ - بر اساس ضربی شهنازی
05:22
هنرمندان مرتبط
فرامرز پایور
فرامرز پایور
790 دنبال کننده
مهران مدیری
مهران مدیری
621 دنبال کننده
صدیق تعریف
صدیق تعریف
171 دنبال کننده
سیامک جهانگیری
سیامک جهانگیری
116 دنبال کننده