احمد مستنبط

احمد مستنبط

11 دنبال کنندهسنتی
آهنگ‌های برتر
2
پیش درآمد - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
پیش درآمد - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی
08:42
3
درآمد، آواز، پیش زنگوله، کرشمه، زنگ شتر - از ردیف نی داوود - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
درآمد، آواز، پیش زنگوله، کرشمه، زنگ شتر - از ردیف نی داوود
05:39
4
چهارمضراب - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
چهارمضراب - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی
04:11
هنرمندان مرتبط
محمد اسماعیلی
محمد اسماعیلی
20 دنبال کننده
محمد شمس
محمد شمس
6 دنبال کننده
سوسن اصلانی
سوسن اصلانی
36 دنبال کننده
مظفر شفیعی
مظفر شفیعی
22 دنبال کننده