فرهاد اسدی

فرهاد اسدی

6 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
ضربی همایون تصنیف شاه جفا - فرهاد اسدی
ضربی همایون تصنیف شاه جفا
07:26
2
تصنیف خموشانه(عشاق دشتی) - فرهاد اسدی
تصنیف خموشانه(عشاق دشتی)
04:21
3
تصنیف سودازده(راست پنجگاه) - فرهاد اسدی
تصنیف سودازده(راست پنجگاه)
05:58
4
04:52
5
تصنیف ساقی گلرخ(دشتی) - فرهاد اسدی
تصنیف ساقی گلرخ(دشتی)
04:34
6
تصنیف آزاده(همایون) - فرهاد اسدی
تصنیف آزاده(همایون)
05:25
آلبوم‌ها
هنرمندان مرتبط
گروه بال و شال
گروه بال و شال
8 دنبال کننده
نورعلی برومند
نورعلی برومند
115 دنبال کننده
بهرام با جلان
بهرام با جلان
6 دنبال کننده
ابراهیم بوذری
ابراهیم بوذری
16 دنبال کننده