بهار عمر - فرهاد اسدی

بهار عمر

#عنوان
1
ضربی همایون تصنیف شاه جفا - فرهاد اسدی
ضربی همایون تصنیف شاه جفا
07:26
2
قطعه شاپرک - فرهاد اسدی
قطعه شاپرک
04:52
3
ساز آواز(اصفهان) - فرهاد اسدی
ساز آواز(اصفهان)
11:47
4
تصنیف آزاده(همایون) - فرهاد اسدی
تصنیف آزاده(همایون)
05:25
5
تصنیف خموشانه(عشاق دشتی) - فرهاد اسدی
تصنیف خموشانه(عشاق دشتی)
04:21
6
تصنیف سودازده(راست پنجگاه) - فرهاد اسدی
تصنیف سودازده(راست پنجگاه)
05:58
7
تصنیف زلف درهم(سه گاه) - فرهاد اسدی
تصنیف زلف درهم(سه گاه)
05:02
8
تصنیف ساقی گلرخ(دشتی) - فرهاد اسدی
تصنیف ساقی گلرخ(دشتی)
04:34
9
تصنیف دریای هجران(سه گاه) - فرهاد اسدی
تصنیف دریای هجران(سه گاه)
06:55
© ایران گام
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام