دل بانگ - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور

دل بانگ

#عنوان
1
والس ملودی محلی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
والس ملودی محلی
07:18
2
تک نوازی تار (درآمد، داد و مرادخانی) - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
تک نوازی تار (درآمد، داد و مرادخانی)
02:54
3
مارش ملودی محلی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
مارش ملودی محلی
03:06
4
ساز و آواز کتراک (راست) - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
ساز و آواز کتراک (راست)
05:44
5
شور شکفتن ملودی محلی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
شور شکفتن ملودی محلی
05:24
6
دلبانگ (ضربی به همراه آواز کتراک) ملودی محلی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
دلبانگ (ضربی به همراه آواز کتراک) ملودی محلی
09:15
7
تمنای وفا (خاوران ملودی محلی) - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
تمنای وفا (خاوران ملودی محلی)
08:04
8
ای صنم - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
ای صنم
03:50
9
چشمه ی رویا ملودی محلی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
چشمه ی رویا ملودی محلی
03:20
10
خوش با خیالش ملودی محلی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
خوش با خیالش ملودی محلی
04:18
11
رنگ - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
رنگ
01:37
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام