اکسیر حیات

اکسیر حیات

توسط Eric
0 دنبال کننده68 آهنگ (07:07:49)
#عنوان
5
09:20
7
04:32
9
06:11
25
چرا رفتی - همایون شجریان
05:18
26
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار)
09:20
27
تصنیف
تصنیف "بی همزبان"
07:59
28
ساز و آواز (گشایش، ماهور،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (گشایش، ماهور،...)
09:25
29
02:34
31
05:42
33
تصنیف قدیمی (پرند شوشتری) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پرند شوشتری)
06:55
34
تکنوازی و چهارمضراب - محمدرضا شجریان
تکنوازی و چهارمضراب
04:06
35
ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی)
09:54
36
تصنیف قدیمی (نگار) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (نگار)
03:05
38
05:41
39
ساز و آواز (مثنوی دشتی) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی دشتی)
08:04
40
تصنیف قدیمی (چشم مست) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (چشم مست)
04:11
41
تصنیف قدیمی (پای لنگ) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پای لنگ)
01:48
43
09:02
44
چهارمضراب نغمه - محمدرضا شجریان
چهارمضراب نغمه
02:31
45
دنباله ی ساز و آواز - محمدرضا شجریان
دنباله ی ساز و آواز
06:20
46
06:40
49
چهارمضراب شکسته - محمدرضا شجریان
چهارمضراب شکسته
04:04
50
دنباله ی ساز و آواز - محمدرضا شجریان
دنباله ی ساز و آواز
03:05
51
تصنیف در خیال - محمدرضا شجریان
تصنیف در خیال
04:28
53
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - شور) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - شور)
03:05
54
ساز آواز (درآمد شور، عاشق کش) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
ساز آواز (درآمد شور، عاشق کش)
07:47
55
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - سلمک) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - سلمک)
01:45
56
14:09
57
06:39
58
قطعه ی ضربی (ای ساربان) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (ای ساربان)
03:05
60
قطعه ی ضربی (بگذار تا بگرییم) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (بگذار تا بگرییم)
03:51
62
آواز خورشید آرزو - همایون شجریان
آواز خورشید آرزو
12:32
63
تصنیف چین زلف - همایون شجریان
06:53
64
ساز و آواز عشق پاک - همایون شجریان
ساز و آواز عشق پاک
07:25
65
تصنیف اسرار عشق - همایون شجریان
تصنیف اسرار عشق
07:19
66
ساز و آواز دلشده - همایون شجریان
ساز و آواز دلشده
06:06
67
تصنیف وطن - همایون شجریان
09:00
68
تصنیف مرغ سحر - همایون شجریان
04:15
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام