۱۱۰

۱۱۰

0 دنبال کننده262 آهنگ (20:48:59)
#عنوان
19
پنج ضربی کلاسیک با ترکیبات معکوس - بهمن رجبی و فربد یداللهی
پنج ضربی کلاسیک با ترکیبات معکوس
05:40
42
01:56
61
01:56
82
تنبک تنها، ضرب های ایرانی - فرامرز پایور و جلیل شهناز
تنبک تنها، ضرب های ایرانی
06:41
85
02:59
88
07:18
89
06:35
90
02:08
91
05:09
92
رقص دستان قسمت اول - تریوی شمیرانی
رقص دستان قسمت اول
02:27
93
با نمک قسمت دوم - تریوی شمیرانی
با نمک قسمت دوم
03:21
94
خداداد کجاست قسمت سوم - تریوی شمیرانی
خداداد کجاست قسمت سوم
02:24
98
بداهه نوازی در شش ضربی - جمشید شمیرانی
بداهه نوازی در شش ضربی
10:11
99
لَنگ (پنج ضربی) - جمشید شمیرانی
لَنگ (پنج ضربی)
04:50
100
بداهه نوازی در چهار ضربی - جمشید شمیرانی
بداهه نوازی در چهار ضربی
09:35
101
بداهه نوازی در 6/8 - جمشید شمیرانی
بداهه نوازی در 6/8
05:59
102
دسته گل (هفت ضربی) - جمشید شمیرانی
دسته گل (هفت ضربی)
04:44
103
04:36
108
شبنم صبحگاهی - جمشید شمیرانی
شبنم صبحگاهی
01:46
109
بازگشت ملانصرالدین - جمشید شمیرانی
بازگشت ملانصرالدین
03:52
111
رِنگِ زنبورک - جمشید شمیرانی
رِنگِ زنبورک
00:58
112
سلام ورزش باستانی (سلام باستانی) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
سلام ورزش باستانی (سلام باستانی)
07:13
118
ریتم برای سازهای کوبه ای (آوای مهر) - حسین علیزاده
ریتم برای سازهای کوبه ای (آوای مهر)
01:43
119
سواران دشت امید - حسین علیزاده
سواران دشت امید
07:20
121
تنبک تنها، ضرب های ایرانی - فرامرز پایور و جلیل شهناز
تنبک تنها، ضرب های ایرانی
06:41
128
12:44
131
10:40
133
آواز و ضربی بیات اصفهان ۲ - حسین تهرانی
آواز و ضربی بیات اصفهان ۲
06:50
139
12:44
142
10:40
144
آواز و ضربی بیات اصفهان ۲ - حسین تهرانی
آواز و ضربی بیات اصفهان ۲
06:50
146
چهار مضراب بیات ترک (تار و تنبک) 1 - حسین تهرانی
چهار مضراب بیات ترک (تار و تنبک) 1
01:07
147
درآمد (اگر از حاصل دنیا به قیامت پرسند) - حسین تهرانی
درآمد (اگر از حاصل دنیا به قیامت پرسند)
01:11
148
تصنیف ترک (همچو فرهاد بود) - حسین تهرانی
تصنیف ترک (همچو فرهاد بود)
03:45
150
تصنیف ترک (اگر دل می بری جانا) کار عمل - حسین تهرانی
تصنیف ترک (اگر دل می بری جانا) کار عمل
01:36
151
تصنیف ترک (دوش دیدم صنمی) کار عمل - حسین تهرانی
تصنیف ترک (دوش دیدم صنمی) کار عمل
02:01
152
چهار مضراب بیات ترک (تار و تنبک) 2 - حسین تهرانی
چهار مضراب بیات ترک (تار و تنبک) 2
02:27
153
سخنی چند و اجرایی کوتاه پیرامون تم های غربی،والس،تانگو... - حسین تهرانی
سخنی چند و اجرایی کوتاه پیرامون تم های غربی،والس،تانگو...
02:04
154
اجرای ریتمهای ساده و ترکیبی - حسین تهرانی
اجرای ریتمهای ساده و ترکیبی
05:55
157
اجرای ریتمهای ترکیبی - حسین تهرانی
اجرای ریتمهای ترکیبی
11:18
158
ضربی گریلی و گریلی شستی و هشتری اجرای سه تار - حسین تهرانی
ضربی گریلی و گریلی شستی و هشتری اجرای سه تار
05:57
159
آواز شور (من با تو نگویم) - حسین تهرانی
آواز شور (من با تو نگویم)
03:33
160
تصنیف شور (من با تو نگویم) - حسین تهرانی
تصنیف شور (من با تو نگویم)
07:53
161
تصنیف شور (اگر دل می بری جانا) رنگ شهر آشوب - حسین تهرانی
تصنیف شور (اگر دل می بری جانا) رنگ شهر آشوب
07:53
162
ضرب پیش درآمد - حسین تهرانی
ضرب پیش درآمد
05:05
163
05:04
164
04:53
165
05:04
166
کلام هوشنگ ابتهاج - حسین تهرانی
کلام هوشنگ ابتهاج
00:49
167
لوکوموتیو - حسین تهرانی
لوکوموتیو
04:48
169
21:59
170
زرد ملیجه - حسین تهرانی
زرد ملیجه
03:39
171
کلام فرامرز پایور - حسین تهرانی
کلام فرامرز پایور
03:40
172
06:26
173
سخنی چند در مورد هنر و شخصیت حسین تهرانی از زبان استاد فرامرز پایور - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
سخنی چند در مورد هنر و شخصیت حسین تهرانی از زبان استاد فرامرز پایور
02:29
174
سخنی چند در مورد هنرمند شدن از زبان حسین تهرانی - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
سخنی چند در مورد هنرمند شدن از زبان حسین تهرانی
00:33
175
سخنی چند در مورد هنرمند شدن از زبان حسین تهرانی - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
سخنی چند در مورد هنرمند شدن از زبان حسین تهرانی
00:33
176
00:56
177
01:44
178
01:01
179
00:56
180
00:53
181
01:41
183
03:09
184
02:18
185
04:34
186
00:59
187
01:23
188
06:16
189
04:46
190
01:58
191
01:49
192
02:18
193
01:23
194
02:26
195
03:18
196
04:55
198
06:12
199
03:28
203
00:51
205
گروه نوازی 4 - حسین تهرانی
گروه نوازی 4