کنفرانس بختیاری

کنفرانس بختیاری

توسط Ars
0 دنبال کننده33 آهنگ (01:38:54)
#عنوان
2
شاهنامه خوانی (داستان اشکبوس) - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی (داستان اشکبوس) - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
03:45
3
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی - پیمان بزرگ نیا
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی
04:10
4
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی - پیمان بزرگ نیا
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی
04:10
6
نی آب خوردن گوسفندان - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
نی آب خوردن گوسفندان - موسیقی چوبانی
01:33
7
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:40
13
01:36
15
برزیگری (گزستان،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
برزیگری (گزستان،بازفت علیا)
04:57
23
چپی،گاگریو (مسجد سلیمان) - منصوره ثابت زاده
چپی،گاگریو (مسجد سلیمان)
06:13
24
04:07
26
آواز یاریار بویراحمدی - فردین موسوی
آواز یاریار بویراحمدی
06:22
27
00:36
28
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) - موسیقی عزا - پیمان بزرگ نیا
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) - موسیقی عزا
03:14
33
01:36
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام