محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان

توسط احسان
0 دنبال کننده113 آهنگ (10:50:42)
#عنوان
1
پیش درآمد افشاری (گل نوش) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
پیش درآمد افشاری (گل نوش)
08:10
4
04:48
10
تصنیف جان جهان - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
پیشواز ایرانسل
07:06
12
کویر - محمدرضا شجریان و کیهان کلهر
پیشواز ایرانسل
06:21
14
شب کویر - محمدرضا شجریان و کیهان کلهر
پیشواز ایرانسل
02:11
15
درنا - محمدرضا شجریان و کیهان کلهر
پیشواز ایرانسل
02:28
17
بارون - محمدرضا شجریان و کیهان کلهر
پیشواز ایرانسل
04:31
18
دو تار - محمدرضا شجریان و کیهان کلهر
پیشواز ایرانسل
02:08
19
طرقه - محمدرضا شجریان و کیهان کلهر
پیشواز ایرانسل
06:16
21
شرنگ - محمدرضا شجریان و کیهان کلهر
پیشواز ایرانسل
06:50
22
ای عاشقان - محمدرضا شجریان و کیهان کلهر
پیشواز ایرانسل
06:08
23
درآمد بیات ترک - محمدرضا شجریان
درآمد بیات ترک
01:41
24
03:13
25
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...)
13:44
26
08:39
27
تصنیف کردی
تصنیف کردی"درد دل"
09:10
28
تصنیف
تصنیف "دل مجنون"
05:58
29
ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک)
09:53
30
تصنیف
تصنیف "یعنی چه"
03:04
31
01:15
32
07:01
33
آواز و کمانچه - محمدرضا شجریان
آواز و کمانچه
11:01
34
تصنیف
تصنیف "گریه را به مستی"
11:03
35
دونوازی تار و تنبک - محمدرضا شجریان
دونوازی تار و تنبک
01:31
36
آواز و تار - محمدرضا شجریان
پیشواز ایرانسل
09:16
37
07:49
38
تصنیف
تصنیف "از خون جوانان"
08:23
42
ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز)
06:35
43
ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود)
07:09
44
ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)
15:52
45
05:00
46
تار و پود ۱ - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیشواز ایرانسل
02:45
48
مرثیه ۱ - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیشواز ایرانسل
03:35
50
تار و پود ۲ - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیشواز ایرانسل
01:16
53
ضیافت - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیشواز ایرانسل
03:55
54
پیمانه ی عشق - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیشواز ایرانسل
03:03
55
دلشدگان - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیشواز ایرانسل
01:26
56
تصنیف
پیشواز ایرانسل
03:46
57
امید عشق - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیشواز ایرانسل
03:55
58
رویای تنبک - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیشواز ایرانسل
01:05
59
خاطره - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیشواز ایرانسل
01:08
61
تصنیف
تصنیف "امید عشق" شوشتری
پیشواز ایرانسل
03:27
62
عروج - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیشواز ایرانسل
02:05
63
غلام چشم - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
04:46
64
بازگشت - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیشواز ایرانسل
02:20
65
مرثیه ۲ - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیشواز ایرانسل
02:28
68
مارش عزا - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیشواز ایرانسل
03:17
70
پیش درآمد سه گاه - محمدرضا شجریان
پیش درآمد سه گاه
04:46
71
00:51
72
چهارمضراب سه گاه - محمدرضا شجریان
چهارمضراب سه گاه
03:54
73
ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه)
11:05
74
تصنیف
تصنیف "من از روز ازل"
07:23
75
قطعه ی ضربی و چهارمضراب مخالف - محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی و چهارمضراب مخالف
06:57
76
ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه)
09:07
77
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "تار زلف"
03:06
78
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "غم عشق"
04:26
79
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "دل شیدا"
04:12
80
برگردان تصنیف
برگردان تصنیف "دل شیدا"
02:01
82
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - شور) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - شور)
03:05
83
ساز آواز (درآمد شور، عاشق کش) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
ساز آواز (درآمد شور، عاشق کش)
07:47
84
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - سلمک) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - سلمک)
01:45
85
14:09
86
06:39
87
قطعه ی ضربی (ای ساربان) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (ای ساربان)
03:05
89
قطعه ی ضربی (بگذار تا بگرییم) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (بگذار تا بگرییم)
03:51
93
10:49
94
09:20
96
04:32
97
ساز و آواز ۲ - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
پیشواز ایرانسل
08:54
98
06:11
102
03:30
103
10:06
105
ساز و آواز (در فرودهای بیات اصفهان) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ساز و آواز (در فرودهای بیات اصفهان)
02:03
106
قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان)
03:38
110
چهارمضراب عشاق - محمدرضا شجریان و مزدا انصاری و فخری ملک پور
پیشواز ایرانسل
04:40
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام