بهترینها

بهترینها

توسط جوان
0 دنبال کننده232 آهنگ (15:28:03)
#عنوان
5
خدانگهدار - مجید خراطها
03:33
6
بیا عاشقم کن - بنیامین بهادری
02:42
11
03:24
12
تو غصۀ منو نخور - مجید خراطها
تو غصۀ منو نخور
03:26
13
حلقه - مجید خراطها
06:40
14
تغییر کردی - مجید خراطها
04:43
15
بهونه - مجید خراطها
03:14
16
منو ببخش - مجید خراطها
04:48
17
04:12
18
ساز غمگین / آن زمان ها ... (1) - عباس مهرپویا
ساز غمگین / آن زمان ها ... (1)
04:56
23
03:01
24
03:01
37
حقیقت داره دلتنگی - احسان خواجه امیری
حقیقت داره دلتنگی
04:26
44
04:21
57
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 1
01:10
58
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 2
02:29
59
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 3
01:43
60
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 4
02:19
61
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 5
00:46
62
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 6 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 6
01:41
63
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 7 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 7
02:21
64
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 1
00:55
65
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 2
01:19
66
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 3
01:04
67
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 4
06:01
68
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 5
03:51
69
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 1
02:13
70
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 2
01:15
71
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 3
02:17
72
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 4
01:35
73
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 5
02:11
74
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 1
02:03
75
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 2
05:52
76
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 3
01:08
77
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 4
05:08
78
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 5
01:45
79
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 6 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 6
10:53
80
04:45
81
پیش درآمد (سه گاه) - حسین علیزاده
پیش درآمد (سه گاه)
05:15
82
درآمد (سه گاه) - حسین علیزاده
درآمد (سه گاه)
02:13
83
زابل (سه گاه) - حسین علیزاده
زابل (سه گاه)
03:12
84
مویه (سه گاه) - حسین علیزاده
مویه (سه گاه)
01:51
85
مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
مخالف (سه گاه)
03:36
86
ضربی مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
ضربی مخالف (سه گاه)
04:28
87
فرود (سه گاه) - حسین علیزاده
فرود (سه گاه)
01:17
88
قطعه ی هجران (سه گاه) - حسین علیزاده
قطعه ی هجران (سه گاه)
02:50
89
درآمد، کرشمه (ماهور) - حسین علیزاده
درآمد، کرشمه (ماهور)
01:47
90
چهار مضراب (ماهور) - حسین علیزاده
چهار مضراب (ماهور)
01:51
91
داد، نوایی (ماهور) - حسین علیزاده
داد، نوایی (ماهور)
04:47
92
فیلی (ماهور) - حسین علیزاده
فیلی (ماهور)
02:01
93
شکسته (ماهور) - حسین علیزاده
شکسته (ماهور)
01:36
94
ضربی شکسته (ماهور) - حسین علیزاده
ضربی شکسته (ماهور)
01:41
95
دلکش، چهار مضراب، فرود (ماهور) - حسین علیزاده
دلکش، چهار مضراب، فرود (ماهور)
04:45
96
عراق، نهیب، حزین، محیر (ماهور) - حسین علیزاده
عراق، نهیب، حزین، محیر (ماهور)
01:44
97
قطعه ی فغان (ماهور) - حسین علیزاده
قطعه ی فغان (ماهور)
02:18
98
درآمد(بسته نگار) - حسین علیزاده
درآمد(بسته نگار)
01:24
99
قطعه ای بر اساس تصنیف(جان من) - حسین علیزاده
قطعه ای بر اساس تصنیف(جان من)
04:38
101
بداهه نوازی کرشمه - حسین علیزاده
بداهه نوازی کرشمه
00:55
102
01:34
104
09:47
105
02:28
106
00:42
107
02:54
108
00:58
111
02:29
112
گریلی(واریاسیون) - حسین علیزاده
گریلی(واریاسیون)
01:47
113
02:31
114
06:46
115
پیش درآمد (سه گاه) - حسین علیزاده
پیش درآمد (سه گاه)
07:08
116
درآمد (سه گاه) - حسین علیزاده
درآمد (سه گاه)
00:57
117
نغمه،زنگ شتر (سه گاه) - حسین علیزاده
نغمه،زنگ شتر (سه گاه)
03:35
118
زابل (سه گاه) - حسین علیزاده
زابل (سه گاه)
01:50
119
کرشمه (سه گاه) - حسین علیزاده
کرشمه (سه گاه)
01:04
120
مویه (سه گاه) - حسین علیزاده
مویه (سه گاه)
02:14
121
ضربی مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
ضربی مخالف (سه گاه)
03:17
122
مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
مخالف (سه گاه)
00:57
123
فرود (سه گاه) - حسین علیزاده
فرود (سه گاه)
01:02
124
قطعه هجران (سه گاه) - حسین علیزاده
قطعه هجران (سه گاه)
03:29
125
نغمه،فرود (سه گاه) - حسین علیزاده
نغمه،فرود (سه گاه)
01:06
126
قطعه نغمه (سه گاه) - حسین علیزاده
قطعه نغمه (سه گاه)
03:12
127
پیش درآمد (افشاری) - حسین علیزاده
پیش درآمد (افشاری)
04:33
128
درآمد (افشاری) - حسین علیزاده
درآمد (افشاری)
00:27
129
بسته نگار (افشاری) - حسین علیزاده
بسته نگار (افشاری)
01:55
130
چهار مضراب (افشاری) - حسین علیزاده
چهار مضراب (افشاری)
06:24
131
عراق (افشاری) - حسین علیزاده
عراق (افشاری)
07:08
132
قرایی (افشاری) - حسین علیزاده
قرایی (افشاری)
00:28
133
رهاب (افشاری) - حسین علیزاده
رهاب (افشاری)
00:39
134
مثنوی (افشاری) - حسین علیزاده
مثنوی (افشاری)
01:45
135
قطعه هروایه (افشاری) - حسین علیزاده
قطعه هروایه (افشاری)
04:29
136
پیش درآمد (سه گاه) - حسین علیزاده
پیش درآمد (سه گاه)
05:15
137
درآمد (سه گاه) - حسین علیزاده
درآمد (سه گاه)
02:13
138
زابل (سه گاه) - حسین علیزاده
زابل (سه گاه)
03:12
139
مویه (سه گاه) - حسین علیزاده
مویه (سه گاه)
01:51
140
مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
مخالف (سه گاه)
03:36
141
ضربی مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
ضربی مخالف (سه گاه)
04:28
142
فرود (سه گاه) - حسین علیزاده
فرود (سه گاه)
01:17
143
قطعه ی هجران (سه گاه) - حسین علیزاده
قطعه ی هجران (سه گاه)
02:50
144
درآمد، کرشمه (ماهور) - حسین علیزاده
درآمد، کرشمه (ماهور)
01:47
145
چهار مضراب (ماهور) - حسین علیزاده
چهار مضراب (ماهور)
01:51
146
داد، نوایی (ماهور) - حسین علیزاده
داد، نوایی (ماهور)
04:47
147
فیلی (ماهور) - حسین علیزاده
فیلی (ماهور)
02:01
148
شکسته (ماهور) - حسین علیزاده
شکسته (ماهور)
01:36
149
ضربی شکسته (ماهور) - حسین علیزاده
ضربی شکسته (ماهور)
01:41
150
دلکش، چهار مضراب، فرود (ماهور) - حسین علیزاده
دلکش، چهار مضراب، فرود (ماهور)
04:45
151
عراق، نهیب، حزین، محیر (ماهور) - حسین علیزاده
عراق، نهیب، حزین، محیر (ماهور)
01:44
152
قطعه ی فغان (ماهور) - حسین علیزاده
قطعه ی فغان (ماهور)
02:18
153
10:42
154
11:36
155
08:35
156
07:39
157
دستگاه چهارگاه - احمد عبادی
دستگاه چهارگاه
12:03
158
10:42
159
آواز بیات اصفهان - احمد عبادی
آواز بیات اصفهان
07:02
160
09:58
161
دستگاه راست پنجگاه - احمد عبادی
دستگاه راست پنجگاه
13:15
162
11:29
164
12:42
166
11:22
167
09:59
168
11:34
169
09:59
170
09:44
171
10:30
172
08:17
173
10:42
174
10:42
177
02:33
179
03:59
180
گریلی شستی و هشتری - پرویز مشکاتیان
گریلی شستی و هشتری
02:08
181
02:10
183
02:22
185
02:35
187
03:27
191