ظهیر - سینا سرلک

ظهیر

#عنوان
1
فراق (اندر حکایت فراق لیلی و مجنون) - سینا سرلک
فراق (اندر حکایت فراق لیلی و مجنون)
07:33
2
تصنیف سوز دل (زاری کردن مجنون در عشق لیلی) - سینا سرلک
تصنیف سوز دل (زاری کردن مجنون در عشق لیلی)
07:06
3
ساز و آواز (نیایش مجنون با خدای خویش) - سینا سرلک
ساز و آواز (نیایش مجنون با خدای خویش)
06:35
4
تصنیف مه و من (بردن پدر،مجنون را به خانه کعبه) - سینا سرلک
تصنیف مه و من (بردن پدر،مجنون را به خانه کعبه)
06:19
5
آواز (رسیدن مجنون بر در خیمه لیلی) - سینا سرلک
آواز (رسیدن مجنون بر در خیمه لیلی)
02:02
6
چهارمضراب دیدار (بانگ زدن مجنون، لیلی را بر در خیمه اش) - سینا سرلک
چهارمضراب دیدار (بانگ زدن مجنون، لیلی را بر در خیمه اش)
03:41
7
ساز و آواز (بر خاک افتادن مجنون) - سینا سرلک
ساز و آواز (بر خاک افتادن مجنون)
04:40
8
ظهیر (از هوش رفتن مجنون با دیدن لیلی) - سینا سرلک
ظهیر (از هوش رفتن مجنون با دیدن لیلی)
05:15
9
تصنیف ره عشق (به هوش آمدن مجنون و دیدار لیلی) - سینا سرلک
تصنیف ره عشق (به هوش آمدن مجنون و دیدار لیلی)
06:38
10
پرواز امید (آرامش مجنون در کنار لیلی) - سینا سرلک
پرواز امید (آرامش مجنون در کنار لیلی)
03:30
11
تصنیف غم دل (گفتگوی لیلی و مجنون) - سینا سرلک
تصنیف غم دل (گفتگوی لیلی و مجنون)
08:22
12
آواز (غزل خواندن مجنون نزد لیلی) - سینا سرلک
آواز (غزل خواندن مجنون نزد لیلی)
02:22
13
بی تاب (وداع لیلی و مجنون) - سینا سرلک
بی تاب (وداع لیلی و مجنون)
08:02
14
موج بی قرار (اندر صفت عشق لیلی و مجنون) - سینا سرلک
موج بی قرار (اندر صفت عشق لیلی و مجنون)
13:31
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام