آواز اساطیر (شاهنامه کردی) - شهرام ناظری

آواز اساطیر (شاهنامه کردی)

#عنوان
1
خور آوا - شهرام ناظری
خور آوا
16:43
2
مویه بر مرگ لیلی - شهرام ناظری
مویه بر مرگ لیلی
07:03
3
چاه بیژن - شهرام ناظری
چاه بیژن
05:43
4
آرژنگ و رستم - شهرام ناظری
آرژنگ و رستم
04:09
5
روستم - شهرام ناظری
روستم
03:28
6
مقام جلو شاهی - شهرام ناظری
مقام جلو شاهی
06:59
7
فغان مجنون پژار - شهرام ناظری
فغان مجنون پژار
08:36
© آواز بیستون
5 از 5 (از مجموع 11 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام