انجیل به روایت متی - یوهان سباستین باخ

انجیل به روایت متی

#عنوان
1
Chorus l, ll - یوهان سباستین باخ
Chorus l, ll
06:52
2
Aria:Soprano - یوهان سباستین باخ
Aria:Soprano
04:44
3
Recitativo : Tenore.Chorus ll - یوهان سباستین باخ
Recitativo : Tenore.Chorus ll
02:09
4
Aria : Tenore.Chorus ll - یوهان سباستین باخ
Aria : Tenore.Chorus ll
05:43
5
Aria : Soprano , Alto Chorus l,ll - یوهان سباستین باخ
Aria : Soprano , Alto Chorus l,ll
04:08
6
Choral Soprano in ripino - یوهان سباستین باخ
Choral Soprano in ripino
05:48
7
Aria : Alto - یوهان سباستین باخ
Aria : Alto
06:54
8
Choral - یوهان سباستین باخ
Choral
01:15
9
Ricitativo : Alto - یوهان سباستین باخ
Ricitativo : Alto
01:59
10
Aria : Alto . Chorus ll - یوهان سباستین باخ
Aria : Alto . Chorus ll
03:17
11
Aria : Basso - یوهان سباستین باخ
Aria : Basso
06:54
12
Ricitativo : Basso,Tenore,Alto,Soprano,Chorus ll - یوهان سباستین باخ
Ricitativo : Basso,Tenore,Alto,Soprano,Chorus ll
02:48
13
Chorus l,ll - یوهان سباستین باخ
Chorus l,ll
06:01
© ایران گام
4.75 از 5 (از مجموع 8 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام