شبانه ها 1 - فردریک شوپن

شبانه ها 1

#عنوان
1
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto - فردریک شوپن
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto
05:33
2
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante - فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante
04:20
3
No .3 In B Major, Op 9 No. 3: Allegretto - فردریک شوپن
No .3 In B Major, Op 9 No. 3: Allegretto
06:30
4
No .4 In F Major, Op 15 No. 1: Andante Cantabile - فردریک شوپن
No .4 In F Major, Op 15 No. 1: Andante Cantabile
04:12
5
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto - فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto
03:23
6
No .6 In G Minor, Op 15 No. 3: Lento - فردریک شوپن
No .6 In G Minor, Op 15 No. 3: Lento
04:17
7
No .7 In C Sharp Minor, Op 27 No. 1: Larghetto - فردریک شوپن
No .7 In C Sharp Minor, Op 27 No. 1: Larghetto
05:04
8
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto - فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto
06:25
9
No .9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto - فردریک شوپن
No .9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto
04:48
10
No .10 In A Flat Major, Op 32 No. 2: Lento - فردریک شوپن
No .10 In A Flat Major, Op 32 No. 2: Lento
04:45
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام