مازورکاها 2 - فردریک شوپن

مازورکاها 2

#عنوان
1
Op. 56, No.1 In B - فردریک شوپن
Op. 56, No.1 In B
03:47
2
Op. 56, No.2 In C - فردریک شوپن
Op. 56, No.2 In C
01:25
3
Op. 56, No.3 In C Minor - فردریک شوپن
Op. 56, No.3 In C Minor
04:55
4
Op. 59, No.1 In A Minor - فردریک شوپن
Op. 59, No.1 In A Minor
03:23
5
Op. 59, No.2 In A Flat - فردریک شوپن
Op. 59, No.2 In A Flat
02:28
6
Op. 59, No.3 In F Sharp Minor - فردریک شوپن
Op. 59, No.3 In F Sharp Minor
03:16
7
Op. 63, No.1 In B - فردریک شوپن
Op. 63, No.1 In B
02:04
8
Op. 63, No.2 In F Minor - فردریک شوپن
Op. 63, No.2 In F Minor
01:48
9
Op. 63, No.3 In C Sharp Minor - فردریک شوپن
Op. 63, No.3 In C Sharp Minor
02:15
10
Op. 67, No.1 In G - فردریک شوپن
Op. 67, No.1 In G
01:08
11
Op. 67, No.1 In G Minor - فردریک شوپن
Op. 67, No.1 In G Minor
01:27
12
Op. 67, No.3 In C - فردریک شوپن
Op. 67, No.3 In C
01:36
13
Op. 67, No.4 In A Minor - فردریک شوپن
Op. 67, No.4 In A Minor
01:50
14
Op. 68, No.1 In C - فردریک شوپن
Op. 68, No.1 In C
01:35
15
Op. 68, No.2 In A Minor - فردریک شوپن
Op. 68, No.2 In A Minor
02:47
16
Op. 68, No.3 In F - فردریک شوپن
Op. 68, No.3 In F
01:29
17
Op. 68, No.4 In F Minor - فردریک شوپن
Op. 68, No.4 In F Minor
02:06
18
A Emile Gaillard - فردریک شوپن
A Emile Gaillard
02:09
19
Noter Temps - فردریک شوپن
Noter Temps
03:16
20
No. 1 Op.20 In B Minor - فردریک شوپن
No. 1 Op.20 In B Minor
08:27
21
No. 2 Op.31 In B Flat Minor - فردریک شوپن
No. 2 Op.31 In B Flat Minor
08:16
22
No. 3 Op.39 In C Sharp Minor - فردریک شوپن
No. 3 Op.39 In C Sharp Minor
06:29
23
No. 4 Op.54 In E - فردریک شوپن
No. 4 Op.54 In E
09:36
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام