شوپن (اتودها) - فردریک شوپن

شوپن (اتودها)

#عنوان
1
اتود 1 - فردریک شوپن
اتود 1
01:55
2
اتود 2 - فردریک شوپن
اتود 2
01:25
3
اتود 3 - فردریک شوپن
اتود 3
03:36
4
اتود 4 - فردریک شوپن
اتود 4
02:01
5
اتود 5 - فردریک شوپن
اتود 5
01:38
6
اتود 6 - فردریک شوپن
اتود 6
03:01
7
اتود 7 - فردریک شوپن
اتود 7
01:29
8
اتود 8 - فردریک شوپن
اتود 8
02:20
9
اتود 9 - فردریک شوپن
اتود 9
02:03
10
اتود 10 - فردریک شوپن
اتود 10
01:59
11
اتود 11 - فردریک شوپن
اتود 11
02:14
12
اتود 12 - فردریک شوپن
اتود 12
02:37
13
اتود 13 - فردریک شوپن
اتود 13
02:12
14
اتود 14 - فردریک شوپن
اتود 14
01:22
15
اتود 15 - فردریک شوپن
اتود 15
01:51
16
اتود 16 - فردریک شوپن
اتود 16
01:41
17
اتود 17 - فردریک شوپن
اتود 17
02:55
18
اتود 18 - فردریک شوپن
اتود 18
02:02
19
اتود 19 - فردریک شوپن
اتود 19
04:48
20
اتود 20 - فردریک شوپن
اتود 20
01:05
21
اتود 21 - فردریک شوپن
اتود 21
00:56
22
اتود 22 - فردریک شوپن
اتود 22
03:55
23
اتود 23 - فردریک شوپن
اتود 23
03:30
24
اتود 24 - فردریک شوپن
اتود 24
02:27
© شرکت آوای همنواز
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام