16 والس برای پیانو - فردریک شوپن

16 والس برای پیانو

#عنوان
1
Waltz in E Flat Major, OP.18 - فردریک شوپن
Waltz in E Flat Major, OP.18
04:51
2
Waltz in A Flat Major, OP.34, NO.3 - فردریک شوپن
Waltz in A Flat Major, OP.34, NO.3
05:01
3
Waltz in A Minor, OP.34, NO.2 - فردریک شوپن
Waltz in A Minor, OP.34, NO.2
04:33
4
Waltz in F Minor, OP.34, NO.3 - فردریک شوپن
Waltz in F Minor, OP.34, NO.3
02:06
5
Waltz in A Flat Major, OP.42 - فردریک شوپن
Waltz in A Flat Major, OP.42
03:24
6
Waltz in D Flat Major, OP.64, NO.1 - فردریک شوپن
Waltz in D Flat Major, OP.64, NO.1
01:51
7
Waltz in C Sharp Minor, OP.64, NO.2 - فردریک شوپن
Waltz in C Sharp Minor, OP.64, NO.2
03:26
8
Waltz in A Flat Major, OP.64, NO.3 - فردریک شوپن
Waltz in A Flat Major, OP.64, NO.3
02:18
9
Waltz in A Flat Major, OP.69, NO.1 - فردریک شوپن
Waltz in A Flat Major, OP.69, NO.1
03:58
10
Waltz in B Minor, OP.69, NO.2 - فردریک شوپن
Waltz in B Minor, OP.69, NO.2
03:41
11
Waltz in B Minor, OP.70 , NO.1 - فردریک شوپن
Waltz in B Minor, OP.70 , NO.1
02:06
12
Waltz in F Minor, OP.70 , NO.1 - فردریک شوپن
Waltz in F Minor, OP.70 , NO.1
01:44
13
Waltz in D Flat Major, OP.70, NO.3 - فردریک شوپن
Waltz in D Flat Major, OP.70, NO.3
02:28
14
Waltz in E Minor, Posth - فردریک شوپن
Waltz in E Minor, Posth
02:37
15
Waltz in E Major, Posth - فردریک شوپن
Waltz in E Major, Posth
02:10
16
Waltz in A Minor, Posth - فردریک شوپن
Waltz in A Minor, Posth
01:50
17
Waltz in A Flat Major, Posth - فردریک شوپن
Waltz in A Flat Major, Posth
02:11
18
Waltz in E Flat Major 1, Posth - فردریک شوپن
Waltz in E Flat Major 1, Posth
02:17
19
Waltz in E Flat Major 2, Posth - فردریک شوپن
Waltz in E Flat Major 2, Posth
03:02
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام