شبانه ها 2 - فردریک شوپن

شبانه ها 2

#عنوان
1
No .11 in G Minor, Op. 37 No. 1: Andante Sostenuto - فردریک شوپن
No .11 in G Minor, Op. 37 No. 1: Andante Sostenuto
05:45
2
No .12 in G Major, Op. 37 No. 2: Andantino - فردریک شوپن
No .12 in G Major, Op. 37 No. 2: Andantino
05:50
3
No .13 in C Minor, Op. 48 No. 1: Lento - فردریک شوپن
No .13 in C Minor, Op. 48 No. 1: Lento
06:38
4
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino - فردریک شوپن
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino
07:09
5
No .15 in F Minor, Op. 55 No. 1: Andante - فردریک شوپن
No .15 in F Minor, Op. 55 No. 1: Andante
04:36
6
No .16 in F Flat Major, Op. 55 No. 2: Lento Sostenuto - فردریک شوپن
No .16 in F Flat Major, Op. 55 No. 2: Lento Sostenuto
04:47
7
No .17 in B Major, Op. 62 No. 1: Andante - فردریک شوپن
No .17 in B Major, Op. 62 No. 1: Andante
06:22
8
No .18 in G Major, Op. 62 No. 2: Lento - فردریک شوپن
No .18 in G Major, Op. 62 No. 2: Lento
05:53
9
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante - فردریک شوپن
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante
03:58
10
No .20 in C Sharp Minor, Op. Post.: Lento Con Gran Espressione - فردریک شوپن
No .20 in C Sharp Minor, Op. Post.: Lento Con Gran Espressione
03:58
11
No.21 in C Minor, Op. Post. - فردریک شوپن
No.21 in C Minor, Op. Post.
02:43
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام