مهتاب به روایت پرینی - فردریک شوپن و فرانتس شوبرت و آنونیمو و آنتونیو ویوالدی و ولفگانگ آمادئوس موتزارت و لودویگ فان بتهوون

مهتاب به روایت پرینی

#عنوان
1
Ouverture - فردریک شوپن و فرانتس شوبرت و آنونیمو و آنتونیو ویوالدی و ولفگانگ آمادئوس موتزارت و لودویگ فان بتهوون
Ouverture
01:27
2
W.A.Mozart - فردریک شوپن و فرانتس شوبرت و آنونیمو و آنتونیو ویوالدی و ولفگانگ آمادئوس موتزارت و لودویگ فان بتهوون
W.A.Mozart
04:44
3
Chiaro di luna - فردریک شوپن و فرانتس شوبرت و آنونیمو و آنتونیو ویوالدی و ولفگانگ آمادئوس موتزارت و لودویگ فان بتهوون
Chiaro di luna
05:40
4
L'inverno - فردریک شوپن و فرانتس شوبرت و آنونیمو و آنتونیو ویوالدی و ولفگانگ آمادئوس موتزارت و لودویگ فان بتهوون
L'inverno
04:19
5
Giochi Proibiti - فردریک شوپن و فرانتس شوبرت و آنونیمو و آنتونیو ویوالدی و ولفگانگ آمادئوس موتزارت و لودویگ فان بتهوون
Giochi Proibiti
04:22
6
Aria Sulla Iv Corda - فردریک شوپن و فرانتس شوبرت و آنونیمو و آنتونیو ویوالدی و ولفگانگ آمادئوس موتزارت و لودویگ فان بتهوون
Aria Sulla Iv Corda
04:53
7
W.A.Mozart - فردریک شوپن و فرانتس شوبرت و آنونیمو و آنتونیو ویوالدی و ولفگانگ آمادئوس موتزارت و لودویگ فان بتهوون
W.A.Mozart
04:30
8
Ave Maria - فردریک شوپن و فرانتس شوبرت و آنونیمو و آنتونیو ویوالدی و ولفگانگ آمادئوس موتزارت و لودویگ فان بتهوون
Ave Maria
05:01
9
La primavera - فردریک شوپن و فرانتس شوبرت و آنونیمو و آنتونیو ویوالدی و ولفگانگ آمادئوس موتزارت و لودویگ فان بتهوون
La primavera
04:36
10
Studio n°3 Opera 10 - فردریک شوپن و فرانتس شوبرت و آنونیمو و آنتونیو ویوالدی و ولفگانگ آمادئوس موتزارت و لودویگ فان بتهوون
Studio n°3 Opera 10
04:49
11
Il cardellino - فردریک شوپن و فرانتس شوبرت و آنونیمو و آنتونیو ویوالدی و ولفگانگ آمادئوس موتزارت و لودویگ فان بتهوون
Il cardellino
06:27
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام