رکویم - ولفگانگ آمادئوس موتزارت

رکویم

#عنوان
1
Requiem . Kyrie - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Requiem . Kyrie
09:35
2
Dies irae - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Dies irae
02:00
3
Tuba mirum - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Tuba mirum
04:17
4
Rex tremendae - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Rex tremendae
03:11
5
Recordare - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Recordare
07:04
6
Confutatis - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Confutatis
03:50
7
Lacrimosa - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Lacrimosa
04:09
8
Domine Jesu - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Domine Jesu
04:40
9
Hostias - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Hostias
05:06
10
Sanctus - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Sanctus
01:57
11
Benedictus - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Benedictus
06:53
12
Agnus Dei . Lux aeterna - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Agnus Dei . Lux aeterna
11:29
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام