جنگ و صلح - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)

جنگ و صلح

سنتیمرداد 139116 آهنگ (34:31)
#عنوان
1
درآمد، کرشمه (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
درآمد، کرشمه (آواز بیات اصفهان)
02:17
2
چهار مضراب 1 (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
چهار مضراب 1 (آواز بیات اصفهان)
00:56
3
زنگوله، تحریرِ فرود (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
زنگوله، تحریرِ فرود (آواز بیات اصفهان)
02:03
4
بیات راجه با اشاره به اوج، فرود (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
بیات راجه با اشاره به اوج، فرود (آواز بیات اصفهان)
02:22
5
نغمه و فرود (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
نغمه و فرود (آواز بیات اصفهان)
01:17
6
چهار مضراب 2 (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
چهار مضراب 2 (آواز بیات اصفهان)
01:26
7
سوز و گداز، کرشمه و تحریر (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
سوز و گداز، کرشمه و تحریر (آواز بیات اصفهان)
03:20
8
شوشتری و منصوری، پایه ی هفت تایی در شوشتری، تحریرِ فرود درویش (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
شوشتری و منصوری، پایه ی هفت تایی در شوشتری، تحریرِ فرود درویش (آواز بیات اصفهان)
01:41
9
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان)
02:29
10
ضربی صلح (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
ضربی صلح (دستگاه سه گاه)
04:30
11
درآمد، کرشمه (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
درآمد، کرشمه (دستگاه سه گاه)
01:13
12
چهار مضراب و گوشه ای مضرابی (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
چهار مضراب و گوشه ای مضرابی (دستگاه سه گاه)
01:36
13
زابل، فرود از پرده ی حصار (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
زابل، فرود از پرده ی حصار (دستگاه سه گاه)
01:17
14
حصار، چهار مضراب حصار، زنگوله، نغمه و فرود (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
حصار، چهار مضراب حصار، زنگوله، نغمه و فرود (دستگاه سه گاه)
02:22
15
مخالف - کرشمه، مغلوب، فرود - زنگوله، یتیمک (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
مخالف - کرشمه، مغلوب، فرود - زنگوله، یتیمک (دستگاه سه گاه)
03:32
16
ضربی جنگ (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
ضربی جنگ (دستگاه سه گاه)
02:10
© ماهور
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©