چهارگاه - داریوش طلایی
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)

چهارگاه

سنتیفروردین 138221 آهنگ (57:32)
#عنوان
1
مقدمه - داریوش طلایی
مقدمه
00:50
2
پیش درآمد - داریوش طلایی
پیش درآمد
02:46
3
چهار مضراب - داریوش طلایی
چهار مضراب
01:51
4
درآمد با پیش زنگوله و زنگوله - داریوش طلایی
درآمد با پیش زنگوله و زنگوله
02:37
5
زابل با چهار مضراب و کرشمه - داریوش طلایی
زابل با چهار مضراب و کرشمه
03:21
6
حصار با چهار مضراب و زنگوله - داریوش طلایی
حصار با چهار مضراب و زنگوله
05:12
7
مخالف با مغلوب، نغمه و حاجی حسنی - داریوش طلایی
مخالف با مغلوب، نغمه و حاجی حسنی
03:11
8
حدی و پهلوی - داریوش طلایی
حدی و پهلوی
01:06
9
منصوری - داریوش طلایی
منصوری
02:12
10
متن و حاشیه - داریوش طلایی
متن و حاشیه
00:52
11
شهر آشوب - داریوش طلایی
شهر آشوب
04:36
12
فرح برگرفته از رنگ فرح همایون - داریوش طلایی
فرح برگرفته از رنگ فرح همایون
05:29
13
تصنیف برگرفته از تصنیف قدیمی ماهور - داریوش طلایی
تصنیف برگرفته از تصنیف قدیمی ماهور
01:34
14
اشاره به منصوری و فرود - داریوش طلایی
اشاره به منصوری و فرود
01:00
15
مخالف با ضربی برگرفته از نغمه ی مغلوب - داریوش طلایی
مخالف با ضربی برگرفته از نغمه ی مغلوب
04:08
16
اشاره به مویه و فرود - داریوش طلایی
اشاره به مویه و فرود
01:26
17
حصار با چهار مضراب - داریوش طلایی
حصار با چهار مضراب
02:38
18
فرود با اشاره به زنگ شتر - داریوش طلایی
فرود با اشاره به زنگ شتر
02:13
19
ضربی (تنن تن تن) - داریوش طلایی
ضربی (تنن تن تن)
02:59
20
نستاری برگرفته از رنگ نستاری در نوا - داریوش طلایی
نستاری برگرفته از رنگ نستاری در نوا
05:23
21
رنگ برگرفته از رنگ نوا - داریوش طلایی
رنگ برگرفته از رنگ نوا
02:08
© ماهور
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©