گلبانگ - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور

گلبانگ

#عنوان
1
مقدمه - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
مقدمه
08:03
2
مدارا - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
مدارا
02:21
3
دو ضربی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
دو ضربی
03:48
4
خیال گل - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
خیال گل
03:24
5
تک نوازی سنتور - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
تک نوازی سنتور
03:42
6
هفت ضربی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
هفت ضربی
05:07
7
قرار دل - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
قرار دل
02:44
8
گلبانگ - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
گلبانگ
03:21
9
تک نوازی کمانچه - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
تک نوازی کمانچه
01:40
10
چهار مضراب - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
چهار مضراب
02:43
11
تک نوازی نی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
تک نوازی نی
02:57
12
آواز ما رضایی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
آواز ما رضایی
15:04
13
مهر دشتی و در فیلی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
مهر دشتی و در فیلی
07:58
14
تک نوازی تار - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
تک نوازی تار
01:00
15
مستی - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
مستی
03:12
16
یاد گل - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
یاد گل
03:18
17
رنگ - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
رنگ
01:41
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام