پیام نسیم

پیام نسیم

محمدرضا شجریان

لیست آهنگ ها

پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد ابوعطا، حجاز، فرود به ابوعطا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "پیام نسیم" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد کردبیات) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان) گوش کنید
محمدرضا شجریان
دیلمان گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب "رخس شمشیر" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "دل بردی" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "سرو خجل" گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ ابوعطا "دم جنبانک" گوش کنید
محمدرضا شجریان