سلمان سالک

سلمان سالک

لیست آهنگ ها

آواز دشتی گوش کنید
سلمان سالک
مجید علیزاده
چهار مضراب شور - ابوعطا گوش کنید
سلمان سالک
مجید علیزاده
شور خراسانی گوش کنید
سلمان سالک
مجید علیزاده
زندان شب یلدا گوش کنید
سلمان سالک
اردشیر کامکار
وحید تاج
دولت بیدار (بر اساس ملودی محلی مازندرانی) گوش کنید
سلمان سالک
اردشیر کامکار
وحید تاج
دیلمان (قطعه ای برای تار با همراهی قیچک، ویلنسل و نی، ضربی دشتی، بی کلام) گوش کنید
سلمان سالک
اردشیر کامکار
وحید تاج
مقدمه بیات اصفهان گوش کنید
سلمان سالک
مجید علیزاده
فلاژوله برای تار گوش کنید
سلمان سالک
مجید علیزاده
شهر خاموش (ساز و آواز با کمانچه) گوش کنید
سلمان سالک
اردشیر کامکار
وحید تاج
سرزمین مادری (قطعه ای برای تار و آواز) گوش کنید
سلمان سالک
اردشیر کامکار
وحید تاج