همایون شجریان

همایون شجریان

توسط کاربر
0 دنبال کننده91 آهنگ (07:57:02)
#عنوان
1
مقدمه قلاب و آواز قلاب - همایون شجریان و سهراب پورناظری
مقدمه قلاب و آواز قلاب
13:59
3
آواز من کجا باران کجا - همایون شجریان و سهراب پورناظری
آواز من کجا باران کجا
03:59
9
کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار - همایون شجریان و سهراب پورناظری
کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار
08:02
15
سکوت بین دو حرف این گل شب بو - همایون شجریان
سکوت بین دو حرف این گل شب بو
05:38
22
با تو غزل به سادگی حرف می شود - همایون شجریان
با تو غزل به سادگی حرف می شود
03:36
25
امشب کنار غزلهای من بخواب - همایون شجریان
امشب کنار غزلهای من بخواب
03:19
26
آخرین شعاع آفتاب زمستانی - همایون شجریان
آخرین شعاع آفتاب زمستانی
05:38
28
دیباچه ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان - همایون شجریان و سهراب پورناظری
دیباچه ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان
04:54
29
آواز کلام مولوی، ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان - همایون شجریان و سهراب پورناظری
آواز کلام مولوی، ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان
08:18
31
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب)
05:35
32
تکنوازی تنبور (خداوندان اسرار) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تکنوازی تنبور (خداوندان اسرار)
03:41
33
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار)
05:03
34
گروه نوازی کوبه ای (جانی و صد آه) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
گروه نوازی کوبه ای (جانی و صد آه)
01:43
35
تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه)
02:55
37
بخش 2 - همایون شجریان
08:19
40
بخش 5 - همایون شجریان
01:26
41
بخش 6 - همایون شجریان
00:41
46
چرا رفتی - همایون شجریان
05:18
47
درون آینه - همایون شجریان
06:02
48
دل به دل - همایون شجریان
05:34
49
کولی - همایون شجریان
05:15
50
همه هیچم - همایون شجریان
05:32
51
چونی بی من - همایون شجریان
07:33
52
شتک - همایون شجریان
05:23
53
در حصار شب - همایون شجریان
07:24
65
میدان اعدام و ملودی زورو - میلاد عمرانلو و همایون شجریان
میدان اعدام و ملودی زورو
02:41
67
07:31
68
ساز و آواز نقش خیال - همایون شجریان
ساز و آواز نقش خیال
14:16
69
تصنیف
تصنیف "توبه شکن"
05:09
70
تصنیف
تصنیف "دو ای دل"
08:27
71
همنوازی تار و تنبک - همایون شجریان
همنوازی تار و تنبک
07:20
72
تصنیف با سواران - همایون شجریان
تصنیف با سواران
06:21
73
آواز
آواز "گناه عشق"
04:59
74
قطعه
قطعه "رخس زار"
05:35
75
تصنیف هوای گریه - همایون شجریان
تصنیف هوای گریه
07:11
76
ساز و آواز همایون (نسیم سحر) - همایون شجریان
ساز و آواز همایون (نسیم سحر)
16:18
77
تصنیف خانه سودا - همایون شجریان
تصنیف خانه سودا
06:26
78
تصنیف عشق از کجا - همایون شجریان
تصنیف عشق از کجا
06:25
79
تصنیف حاصل عمر - همایون شجریان
تصنیف حاصل عمر
05:43
80
تصنیف دفتر دل - همایون شجریان
تصنیف دفتر دل
05:33
81
05:58
82
تصنیف نسیم وصل - همایون شجریان
تصنیف نسیم وصل
06:32
84
ساز و آواز
ساز و آواز "رها نمی کند ایام"
07:00
85
05:38
87
ساز و آواز شکسته
ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد"
07:07
88
10:17
90
ساز و آواز
ساز و آواز "دست بنه بر دلم"
06:09
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام