البوم های همایون شجریان

البوم های همایون شجریان

3 دنبال کننده103 آهنگ (11:28:07)
#عنوان
1
اشتیاق - همایون شجریان
پیشواز ایرانسل
06:00
2
آواز خورشید آرزو - همایون شجریان
آواز خورشید آرزو
پیشواز ایرانسل
12:32
3
تصنیف چین زلف - همایون شجریان
پیشواز ایرانسل
06:53
4
ساز و آواز عشق پاک - همایون شجریان
ساز و آواز عشق پاک
پیشواز ایرانسل
07:25
5
تصنیف اسرار عشق - همایون شجریان
تصنیف اسرار عشق
پیشواز ایرانسل
07:19
6
ساز و آواز دلشده - همایون شجریان
ساز و آواز دلشده
پیشواز ایرانسل
06:06
7
تصنیف وطن - همایون شجریان
09:00
8
تصنیف مرغ سحر - همایون شجریان
04:15
9
تصنیف
پیشواز ایرانسل
06:44
10
ساز و اواز سه گاه
ساز و اواز سه گاه "شوق دوست"
پیشواز ایرانسل
13:36
11
تصنیف
تصنیف "بخت سرکش"
پیشواز ایرانسل
06:28
12
00:54
13
چهارمضراب مخالف همراه با آواز شوق دوست - همایون شجریان
چهارمضراب مخالف همراه با آواز شوق دوست
پیشواز ایرانسل
06:05
14
آواز مغلوب و فرود
آواز مغلوب و فرود "شوق دوست"
پیشواز ایرانسل
02:17
15
تصنیف مخالف
تصنیف مخالف "مست نگاه"
پیشواز ایرانسل
05:43
16
ساز و آواز مثنوی مخالف
ساز و آواز مثنوی مخالف "دریای دل"
پیشواز ایرانسل
09:55
17
تصنیف
تصنیف "بت عاشقان"
پیشواز ایرانسل
06:06
18
مقدمه نوا - همایون شجریان
پیشواز ایرانسل
07:31
19
ساز و آواز نقش خیال - همایون شجریان
ساز و آواز نقش خیال
پیشواز ایرانسل
14:16
20
تصنیف
تصنیف "توبه شکن"
پیشواز ایرانسل
05:09
21
تصنیف
تصنیف "دوای دل"
پیشواز ایرانسل
08:27
22
همنوازی تار و تنبک - همایون شجریان
همنوازی تار و تنبک
پیشواز ایرانسل
07:20
23
تصنیف با سواران - همایون شجریان
تصنیف با سواران
پیشواز ایرانسل
06:21
24
آواز
آواز "گناه عشق"
پیشواز ایرانسل
04:59
25
قطعه
قطعه "رخس زار"
05:35
26
تصنیف
تصنیف "عاشقانه"
11:09
27
ساز و آواز
ساز و آواز "بوی عشق"
11:02
28
تصنیف
تصنیف "قیژک کولی"
08:29
30
ساز و آواز
ساز و آواز "کمند زلف"
10:20
31
تصنیف
تصنیف "زهی عشق"
08:53
32
همنوازی کوبهای - همایون شجریان
همنوازی کوبهای
04:07
33
تصنیف «بیهمگان» - همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان»
04:20
34
آواز «زورق شکسته» - همایون شجریان
آواز «زورق شکسته»
04:39
35
تصنیف «شرم و شوق» - همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق»
04:56
36
01:36
37
تصنیف «چه آتشها» - همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها»
07:43
38
تصنیف «بزم تو» - همایون شجریان
تصنیف «بزم تو»
05:34
39
تصنیف «نَه گریهای» - همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای»
05:13
40
07:57
41
ساز و آواز راست پنجگاه - همایون شجریان
ساز و آواز راست پنجگاه
13:04
42
قطعۀ «راهها» - همایون شجریان
02:44
43
02:41
44
تصنیف «دلم دیوانه شد» - همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد»
03:59
45
آواز «گناه عشق» - همایون شجریان
آواز «گناه عشق»
پیشواز ایرانسل
04:30
46
تصنیف «باران موافق» - همایون شجریان
تصنیف «باران موافق»
06:32
47
تصنیف «دل افروزتر از صبح» - همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح»
08:55
48
02:04
54
20:43
55
تصنیف «جانا به نگاهی» - همایون شجریان
تصنیف «جانا به نگاهی»
07:47
56
ساز و آواز «شب فراق» - همایون شجریان
ساز و آواز «شب فراق»
13:19
57
تصنیف «بهار عاشق» - همایون شجریان
تصنیف «بهار عاشق»
05:43
58
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق» - همایون شجریان
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق»
06:57
59
تصنیف «شب جدایی» - همایون شجریان
تصنیف «شب جدایی»
05:34
60
تصنیف «افسانۀ عشق» - همایون شجریان
تصنیف «افسانۀ عشق»
05:39
61
تصنیف «آتشی در سینه» - همایون شجریان
تصنیف «آتشی در سینه»
04:18
62
تصنیف هوای گریه - همایون شجریان
تصنیف هوای گریه
07:11
63
ساز و آواز همایون (نسیم سحر) - همایون شجریان
ساز و آواز همایون (نسیم سحر)
16:18
64
تصنیف خانه سودا - همایون شجریان
تصنیف خانه سودا
پیشواز ایرانسل
06:26
65
تصنیف عشق از کجا - همایون شجریان
تصنیف عشق از کجا
پیشواز ایرانسل
06:25
66
تصنیف حاصل عمر - همایون شجریان
تصنیف حاصل عمر
پیشواز ایرانسل
05:43
67
تصنیف دفتر دل - همایون شجریان
تصنیف دفتر دل
05:33
68
تصنیف سکوت - همایون شجریان
پیشواز ایرانسل
05:58
69
تصنیف نسیم وصل - همایون شجریان
تصنیف نسیم وصل
پیشواز ایرانسل
06:32
71
ساز و آواز
ساز و آواز "رها نمی کند ایام"
07:00
72
05:38
74
ساز و آواز شکسته
ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد"
07:07
75
10:17
77
ساز و آواز
ساز و آواز "دست بنه بر دلم"
06:09
81
06:37
82
ساز و آواز (گشایش، ماهور،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (گشایش، ماهور،...)
09:25
83
ساز و آواز (بیات لر، گوشه دشتی،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (بیات لر، گوشه دشتی،...)
05:02
85
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی) - محمدرضا شجریان
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی)
04:06
87
ساز و آواز (دلکش، قرچه،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دلکش، قرچه،...)
07:56
88
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی) - محمدرضا شجریان
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی)
03:55
90
ساز و آواز (راک، کرشمه راک،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (راک، کرشمه راک،...)
07:53
91
تصنیف ز من نگارم - محمدرضا شجریان
تصنیف ز من نگارم
04:50
92
01:20
93
مقدمه قلاب و آواز قلاب - همایون شجریان و سهراب پورناظری
مقدمه قلاب و آواز قلاب
پیشواز ایرانسل
13:59
95
آواز من کجا باران کجا - همایون شجریان و سهراب پورناظری
آواز من کجا باران کجا
03:59
97
اسفند - همایون شجریان و سهراب پورناظری
پیشواز ایرانسل
07:12
100
ابر بهار - همایون شجریان و سهراب پورناظری
پیشواز ایرانسل
05:48
101
کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار - همایون شجریان و سهراب پورناظری
کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار
پیشواز ایرانسل
08:02
4 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام