دستگاه شور

دستگاه شور

0 دنبال کننده84 آهنگ (05:55:44)
#عنوان
5
02:30
6
چهارمضراب شور - فرامرز پایور
چهارمضراب شور
05:42
7
درآمد اول، درآمد دوم، درآمد شعری، جملۀ معترضه، تحریر ابوعطایی، پنجۀ شعری، اوج اول درآمد شعری، اوج دوم درآمد شعری - فرامرز پایور
درآمد اول، درآمد دوم، درآمد شعری، جملۀ معترضه، تحریر ابوعطایی، پنجۀ شعری، اوج اول درآمد شعری، اوج دوم درآمد شعری
07:07
9
01:51
10
03:15
11
01:44
14
درآمد اوج، کرشمۀ اوج، چهارمضراب - فرامرز پایور
درآمد اوج، کرشمۀ اوج، چهارمضراب
02:14
17
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور)
01:32
19
02:49
20
شهناز، رضوی، تحریر اوج، فرود به شور - فرامرز پایور
شهناز، رضوی، تحریر اوج، فرود به شور
03:48
26
05:02
27
درآمد حسنی، ضربی حسینی - فرامرز پایور
درآمد حسنی، ضربی حسینی
06:08
31
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور)
04:21
32
ادامه ی حسینی، دوبیتی و فرود - فرامرز پایور و حسین  تهرانی
ادامه ی حسینی، دوبیتی و فرود
04:25
33
بداهه نوازی در شور، سنتور تنها (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
بداهه نوازی در شور، سنتور تنها (شور و دشتی)
04:38
34
چهار مضراب شور سنتور و تنبک (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
چهار مضراب شور سنتور و تنبک (شور و دشتی)
02:59
35
پرند - قطعه ای برای سنتور و تنبک در شور (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
پرند - قطعه ای برای سنتور و تنبک در شور (شور و دشتی)
04:35
36
08:18
38
دو ضربی ساده 2/4 و دو ضربی ترکیبی 6/8 (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
دو ضربی ساده 2/4 و دو ضربی ترکیبی 6/8 (شور و دشتی)
04:24
39
03:32
42
39:56
47
02:30
48
چهارمضراب شور - فرامرز پایور
چهارمضراب شور
05:42
49
درآمد اول، درآمد دوم، درآمد شعری، جملۀ معترضه، تحریر ابوعطایی، پنجۀ شعری، اوج اول درآمد شعری، اوج دوم درآمد شعری - فرامرز پایور
درآمد اول، درآمد دوم، درآمد شعری، جملۀ معترضه، تحریر ابوعطایی، پنجۀ شعری، اوج اول درآمد شعری، اوج دوم درآمد شعری
07:07
51
01:51
52
03:15
53
01:44
56
درآمد اوج، کرشمۀ اوج، چهارمضراب - فرامرز پایور
درآمد اوج، کرشمۀ اوج، چهارمضراب
02:14
59
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور)
01:32
61
02:49
62
شهناز، رضوی، تحریر اوج، فرود به شور - فرامرز پایور
شهناز، رضوی، تحریر اوج، فرود به شور
03:48
68
05:02
69
درآمد حسنی، ضربی حسینی - فرامرز پایور
درآمد حسنی، ضربی حسینی
06:08
73
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور)
04:21
74
ادامه ی حسینی، دوبیتی و فرود - فرامرز پایور و حسین  تهرانی
ادامه ی حسینی، دوبیتی و فرود
04:25
75
بداهه نوازی در شور، سنتور تنها (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
بداهه نوازی در شور، سنتور تنها (شور و دشتی)
04:38
76
چهار مضراب شور سنتور و تنبک (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
چهار مضراب شور سنتور و تنبک (شور و دشتی)
02:59
77
پرند - قطعه ای برای سنتور و تنبک در شور (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
پرند - قطعه ای برای سنتور و تنبک در شور (شور و دشتی)
04:35
78
08:18
80
دو ضربی ساده 2/4 و دو ضربی ترکیبی 6/8 (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
دو ضربی ساده 2/4 و دو ضربی ترکیبی 6/8 (شور و دشتی)
04:24
81
03:32
84
39:56
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام