البوم تنبور

البوم تنبور

0 دنبال کننده161 آهنگ (15:58:34)
#عنوان
8
خان امیری - کاوه کامجو
خان امیری
01:59
18
06:57
19
کرانه کاوال - فراز کاویانی
کرانه کاوال
06:22
21
05:44
22
پس از باران - فراز کاویانی
پس از باران
03:54
23
03:57
24
و اکنون فراز - فراز کاویانی
و اکنون فراز
05:43
27
تکنوازی - بر مبنای مقام نهاوند - آرش شهریاری
تکنوازی - بر مبنای مقام نهاوند
13:42
30
الله مولانا علی، یا مولانا علی - آرش شهریاری
الله مولانا علی، یا مولانا علی
10:20
31
تکنوازی - بر مبنای مقام راست - آرش شهریاری
تکنوازی - بر مبنای مقام راست
05:14
33
مانگه شو (شب تنهایی) - آرش شهریاری
مانگه شو (شب تنهایی)
10:57
36
09:40
42
03:14
44
03:29
48
06:46
49
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم - مقداد شاه حسینی
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم
05:02
51
04:11
52
شد ز غمت خانه ی سودا دلم - مقداد شاه حسینی
شد ز غمت خانه ی سودا دلم
06:16
53
02:48
55
در میان بادیه، بنشسته فرد - مقداد شاه حسینی
در میان بادیه، بنشسته فرد
03:54
60
قطعه ی شیخ امیری - نورعلی اللهی
قطعه ی شیخ امیری
24:07
61
سرودهای روحانی (هی داوِد) - نورعلی اللهی
سرودهای روحانی (هی داوِد)
10:18
62
بداهه نوازی در بابا خلیلی در فاصله ی چهارم و قطعه ی زنگ شتری در فاصله ی دوم - نورعلی اللهی
بداهه نوازی در بابا خلیلی در فاصله ی چهارم و قطعه ی زنگ شتری در فاصله ی دوم
21:05
63
قطعه ی (عابدینی)، با مقدمه ی (یادگاری) - نورعلی اللهی
قطعه ی (عابدینی)، با مقدمه ی (یادگاری)
12:15
64
04:28
65
کاکا رِدایی و سحری سید خاموش - نورعلی اللهی
کاکا رِدایی و سحری سید خاموش
09:13
68
20:08
69
قطعه ی شیخ امیری - نورعلی اللهی
قطعه ی شیخ امیری
24:07
70
سرودهای روحانی (هی داوِد) - نورعلی اللهی
سرودهای روحانی (هی داوِد)
10:18
71
بداهه نوازی در بابا خلیلی در فاصله ی چهارم و قطعه ی زنگ شتری در فاصله ی دوم - نورعلی اللهی
بداهه نوازی در بابا خلیلی در فاصله ی چهارم و قطعه ی زنگ شتری در فاصله ی دوم
21:05
72
قطعه ی (عابدینی)، با مقدمه ی (یادگاری) - نورعلی اللهی
قطعه ی (عابدینی)، با مقدمه ی (یادگاری)
12:15
73
04:28
74
کاکا رِدایی و سحری سید خاموش - نورعلی اللهی
کاکا رِدایی و سحری سید خاموش
09:13
77
20:08
83
02:49
85
یاران مزگانی حیدرم میو - فرید الهامی
یاران مزگانی حیدرم میو
02:32
86
03:48
87
03:21
89
جم نیان دوسان آو یانه (نقل اول) - فرید الهامی
جم نیان دوسان آو یانه (نقل اول)
02:56
90
01:42
92
03:31
94
هی داود حق گیان داود (نقل دوم) - فرید الهامی
هی داود حق گیان داود (نقل دوم)
02:07
97
02:20
98
علی علی هو هو مولام علی بو هو (نقل اول) - فرید الهامی
علی علی هو هو مولام علی بو هو (نقل اول)
03:23
103
02:18
108
رژیان دالاهو (نقل اول) - فرید الهامی
رژیان دالاهو (نقل اول)
04:53
109
02:32
113
01:49
114
01:25
115
03:34
116
02:21
120
02:05
122
وه قروانت بام شای هورامانی - فرید الهامی
وه قروانت بام شای هورامانی
03:11
124
یا سلطان سحاک ارنلر شاهی - فرید الهامی
یا سلطان سحاک ارنلر شاهی
01:58
126
04:12
128
03:11
130
02:58
136
02:37
137
01:15
139
03:56
142
تکنوازی - بر مبنای مقام نهاوند - آرش شهریاری
تکنوازی - بر مبنای مقام نهاوند
13:42
145
الله مولانا علی، یا مولانا علی - آرش شهریاری
الله مولانا علی، یا مولانا علی
10:20
146
تکنوازی - بر مبنای مقام راست - آرش شهریاری
تکنوازی - بر مبنای مقام راست
05:14
148
مانگه شو (شب تنهایی) - آرش شهریاری
مانگه شو (شب تنهایی)
10:57
149
06:48
153
06:09
155
19:58
156
پاک دیوانه - پوریا پورناظری
پاک دیوانه
12:13
157
13:42
158
19:58
159
پاک دیوانه - پوریا پورناظری
پاک دیوانه
12:13
160
13:42
161
ایرانم - سالار عقیلی
05:09
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام