مقداد شاه حسینی

مقداد شاه حسینی

29 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم - مقداد شاه حسینی
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم
05:02
2
06:46
3
وقت نخست.دستگاه نوا - مقداد شاه حسینی
وقت نخست.دستگاه نوا
12:43
4
وقت سوم.آواز بیات اصفهان - مقداد شاه حسینی
وقت سوم.آواز بیات اصفهان
12:29
5
04:11
6
02:48
8
وقت دوم.دستگاه سه گاه - مقداد شاه حسینی
وقت دوم.دستگاه سه گاه
16:38
10
شد ز غمت خانه ی سودا دلم - مقداد شاه حسینی
شد ز غمت خانه ی سودا دلم
06:16
هنرمندان مرتبط
حسین زمانی
حسین زمانی
15 دنبال کننده
فریدون خشنود
فریدون خشنود
10 دنبال کننده
بابک غسالی
بابک غسالی
8 دنبال کننده
نوید افقه
نوید افقه
55 دنبال کننده