موسیقی سنتی

موسیقی سنتی

0 دنبال کننده190 آهنگ (12:59:35)
#عنوان
9
گل یخ ( تقدیم به استاد محمدرضا شجریان) - وحید تاج و هومن مهدویان
گل یخ ( تقدیم به استاد محمدرضا شجریان)
04:40
10
02:48
11
سلو تار (درآمد ماهور) - محمدرضا شجریان
سلو تار (درآمد ماهور)
00:52
12
چهارمضراب ماهور - محمدرضا شجریان
چهارمضراب ماهور
02:24
14
ادامه ساز آواز - محمدرضا شجریان
ادامه ساز آواز
06:46
15
تصنیف (شب وصل) - محمدرضا شجریان
تصنیف (شب وصل)
05:17
16
سلو تار (چهارمضراب دلکش) - محمدرضا شجریان
سلو تار (چهارمضراب دلکش)
02:55
17
ساز و آواز (هر لحظه در برم) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (هر لحظه در برم)
04:10
18
تصنیف (شنیدم ماهی) - محمدرضا شجریان
تصنیف (شنیدم ماهی)
03:28
19
ساز و آواز (قرچه، رضوی،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرچه، رضوی،...)
09:54
20
تصنیف (ز دست محبوب) - محمدرضا شجریان
تصنیف (ز دست محبوب)
06:07
21
01:31
22
پیش درآمد دشتی - همایون شجریان
پیش درآمد دشتی
06:44
23
01:47
24
ساز و آواز دشتی - همایون شجریان
ساز و آواز دشتی
07:51
25
تصنیف دشتی مرا رها کن - همایون شجریان
تصنیف دشتی مرا رها کن
06:43
27
آواز
آواز "خسرو شیرین"
07:46
28
ساز و آواز دشتستانی - همایون شجریان
ساز و آواز دشتستانی
04:42
29
تصنیف ساز خاموش - همایون شجریان
تصنیف ساز خاموش
09:01
30
پیش درآمد افشاری (گل نوش) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
پیش درآمد افشاری (گل نوش)
08:10
33
04:48
47
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا) - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا)
03:57
48
07:31
49
09:22
50
02:46
51
پیش درآمد ماهور - فرامرز پایور
پیش درآمد ماهور
03:31
52
چهارمضراب ماهور - فرامرز پایور
چهارمضراب ماهور
03:49
53
02:22
54
شکسته و چهارمضراب - فرامرز پایور
شکسته و چهارمضراب
03:46
55
بداهه نوازی در دشتی - فرامرز پایور
بداهه نوازی در دشتی
03:37
56
چهارمضراب دلشکن و دلبر - فرامرز پایور
چهارمضراب دلشکن و دلبر
05:13
57
درآمد و چهارمضراب - فرامرز پایور
درآمد و چهارمضراب
04:09
59
چهارمضراب زابل - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل
02:55
60
پیش درآمد اصفهان - فرامرز پایور
پیش درآمد اصفهان
03:58
63
چهارمضراب اصفهان - فرامرز پایور
چهارمضراب اصفهان
07:42
64
درآمد اول و دوم سه گاه - فرامرز پایور
درآمد اول و دوم سه گاه
02:55
65
چهارمضراب سه گاه و مخالف - فرامرز پایور
چهارمضراب سه گاه و مخالف
05:49
66
زابل، مویه و فرود - فرامرز پایور
زابل، مویه و فرود
02:04
67
مخالف سه گاه، نغمه - فرامرز پایور
مخالف سه گاه، نغمه
04:08
68
حصار، مویه و فرود - فرامرز پایور
حصار، مویه و فرود
02:39
69
صحبتهای استاد بهمن بوستان در مورد استاد فرامرز پایور ... - فرامرز پایور
صحبتهای استاد بهمن بوستان در مورد استاد فرامرز پایور ...
03:55
71
01:35
102
پیش درآمد (دستگاه چهارگاه) - پریچهر  خواجه
پیش درآمد (دستگاه چهارگاه)
05:20
105
دخترک ژولیده (دستگاه چهارگاه) - پریچهر  خواجه
دخترک ژولیده (دستگاه چهارگاه)
03:33
106
01:42
107
مقدمه ی پرواز (دستگاه چهارگاه) - پریچهر  خواجه
مقدمه ی پرواز (دستگاه چهارگاه)
01:15
110
02:33
111
مقدمه ی ماهور (دستگاه ماهور) - پریچهر  خواجه
مقدمه ی ماهور (دستگاه ماهور)
01:45
112
05:00
113
رنگ قهر و آشتی (دستگاه ماهور) - پریچهر  خواجه
رنگ قهر و آشتی (دستگاه ماهور)
01:27
114
01:32
115
01:52
116
03:45
119
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) - پریچهر  خواجه
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون)
02:06
120
چهارمضراب اصفهان (آواز بیات اصفهان) - پریچهر  خواجه
چهارمضراب اصفهان (آواز بیات اصفهان)
02:25
121
چهارمضراب بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) - پریچهر  خواجه
چهارمضراب بیات شیراز (آواز بیات اصفهان)
02:12
122
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا) - پریچهر  خواجه
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا)
03:27
123
01:48
125
02:46
129
00:44
164
05:07
170
روح الله خالقی (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
روح الله خالقی (رِنگ های دستگاه ماهور)
02:24
174
رنگ فرح، دستگاه همایون - سید نورالدین رضوی سروستانی
رنگ فرح، دستگاه همایون
04:39
176
تکنوازی کمانچه، مخالف سه گاه - سید نورالدین رضوی سروستانی
تکنوازی کمانچه، مخالف سه گاه
02:18
177
05:37
178
تکنوازی نی، دستگاه سه گاه - سید نورالدین رضوی سروستانی
تکنوازی نی، دستگاه سه گاه
05:47
179
03:59
180
گروه نوازی، مخالف سه گاه - سید نورالدین رضوی سروستانی
گروه نوازی، مخالف سه گاه
04:01
184
10:49
185
09:20
187
04:32
189
06:11
190
05:22
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام