برگزیده ها

برگزیده ها

توسط فرید
1 دنبال کننده83 آهنگ (07:06:37)
#عنوان
1
03:02
2
چه کردی - امین بانی
03:40
3
03:36
4
نشد - امین بانی
04:40
5
مرگ قو / شنیدم که چون ... - عباس مهرپویا
مرگ قو / شنیدم که چون ...
05:25
6
من امشب میمیرم - بنیامین بهادری
04:32
10
03:26
11
04:12
14
تصنیف دل شکسته (ماهور) - علیرضا افتخاری
تصنیف دل شکسته (ماهور)
07:12
15
همنوازی کوبهای - همایون شجریان
همنوازی کوبهای
04:07
16
تصنیف «بیهمگان» - همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان»
04:20
17
آواز «زورق شکسته» - همایون شجریان
آواز «زورق شکسته»
04:39
18
تصنیف «شرم و شوق» - همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق»
04:56
19
01:36
20
تصنیف «چه آتشها» - همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها»
07:43
21
تصنیف «بزم تو» - همایون شجریان
تصنیف «بزم تو»
05:34
22
تصنیف «نَه گریهای» - همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای»
05:13
23
07:57
24
ساز و آواز راست پنجگاه - همایون شجریان
ساز و آواز راست پنجگاه
13:04
25
قطعۀ «راهها» - همایون شجریان
02:44
26
02:41
27
تصنیف «دلم دیوانه شد» - همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد»
03:59
28
آواز «گناه عشق» - همایون شجریان
آواز «گناه عشق»
04:30
29
تصنیف «باران موافق» - همایون شجریان
تصنیف «باران موافق»
06:32
30
تصنیف «دل افروزتر از صبح» - همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح»
08:55
31
02:04
32
همنوازی کوبهای - همایون شجریان
همنوازی کوبهای
04:07
33
تصنیف «بیهمگان» - همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان»
04:20
34
آواز «زورق شکسته» - همایون شجریان
آواز «زورق شکسته»
04:39
35
تصنیف «شرم و شوق» - همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق»
04:56
36
01:36
37
تصنیف «چه آتشها» - همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها»
07:43
38
تصنیف «بزم تو» - همایون شجریان
تصنیف «بزم تو»
05:34
39
تصنیف «نَه گریهای» - همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای»
05:13
40
07:57
41
ساز و آواز راست پنجگاه - همایون شجریان
ساز و آواز راست پنجگاه
13:04
42
قطعۀ «راهها» - همایون شجریان
02:44
43
02:41
44
تصنیف «دلم دیوانه شد» - همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد»
03:59
45
آواز «گناه عشق» - همایون شجریان
آواز «گناه عشق»
04:30
46
تصنیف «باران موافق» - همایون شجریان
تصنیف «باران موافق»
06:32
47
تصنیف «دل افروزتر از صبح» - همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح»
08:55
48
02:04
49
همنوازی کوبهای - همایون شجریان
همنوازی کوبهای
04:07
50
تصنیف «بیهمگان» - همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان»
04:20
51
آواز «زورق شکسته» - همایون شجریان
آواز «زورق شکسته»
04:39
52
تصنیف «شرم و شوق» - همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق»
04:56
53
01:36
54
تصنیف «چه آتشها» - همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها»
07:43
55
تصنیف «بزم تو» - همایون شجریان
تصنیف «بزم تو»
05:34
56
تصنیف «نَه گریهای» - همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای»
05:13
57
07:57
58
ساز و آواز راست پنجگاه - همایون شجریان
ساز و آواز راست پنجگاه
13:04
59
قطعۀ «راهها» - همایون شجریان
02:44
60
02:41
61
تصنیف «دلم دیوانه شد» - همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد»
03:59
62
آواز «گناه عشق» - همایون شجریان
آواز «گناه عشق»
04:30
63
تصنیف «باران موافق» - همایون شجریان
تصنیف «باران موافق»
06:32
64
تصنیف «دل افروزتر از صبح» - همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح»
08:55
65
02:04
66
همنوازی کوبهای - همایون شجریان
همنوازی کوبهای
04:07
67
تصنیف «بیهمگان» - همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان»
04:20
68
آواز «زورق شکسته» - همایون شجریان
آواز «زورق شکسته»
04:39
69
تصنیف «شرم و شوق» - همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق»
04:56
70
01:36
71
تصنیف «چه آتشها» - همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها»
07:43
72
تصنیف «بزم تو» - همایون شجریان
تصنیف «بزم تو»
05:34
73
تصنیف «نَه گریهای» - همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای»
05:13
74
07:57
75
ساز و آواز راست پنجگاه - همایون شجریان
ساز و آواز راست پنجگاه
13:04
76
قطعۀ «راهها» - همایون شجریان
02:44
77
02:41
78
تصنیف «دلم دیوانه شد» - همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد»
03:59
79
آواز «گناه عشق» - همایون شجریان
آواز «گناه عشق»
04:30
80
تصنیف «باران موافق» - همایون شجریان
تصنیف «باران موافق»
06:32
81
تصنیف «دل افروزتر از صبح» - همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح»
08:55
82
02:04
83
آواز «زورق شکسته» - همایون شجریان
آواز «زورق شکسته»
04:39
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام