چهار کنسرتو برای هورن - ولفگانگ آمادئوس موتزارت

چهار کنسرتو برای هورن

#عنوان
1
Allegro - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro
04:50
2
Rondo . Allegro - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Rondo . Allegro
03:18
3
Allegro maestoso - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro maestoso
06:51
4
Andante - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Andante
03:31
5
Rondo - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Rondo
03:42
6
Allegro - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro
07:35
7
Romance, Larghetto - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Romance, Larghetto
05:21
8
Allegro - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro
03:43
9
Allegro Moderato - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Allegro Moderato
08:42
10
Romanza Andante - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Romanza Andante
04:46
11
Rondo Allegro Vivace - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Rondo Allegro Vivace
03:29
© ایران گام
4.67 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام