ساز آیان - پویان بیگلر و پژمان حدادی

ساز آیان

#عنوان
1
درآمد - پویان بیگلر و پژمان حدادی
درآمد
پیشواز ایرانسل
03:03
2
پیش درآمد - پویان بیگلر و پژمان حدادی
پیش درآمد
08:53
3
زنگ شتر - پویان بیگلر و پژمان حدادی
زنگ شتر
02:01
4
چهارمضراب - پویان بیگلر و پژمان حدادی
چهارمضراب
پیشواز ایرانسل
09:56
5
نیریز و رهاب - پویان بیگلر و پژمان حدادی
نیریز و رهاب
02:47
6
ضربی نیریز و رهاب - پویان بیگلر و پژمان حدادی
ضربی نیریز و رهاب
04:21
7
راک - پویان بیگلر و پژمان حدادی
راک
03:05
8
ضربی راک - پویان بیگلر و پژمان حدادی
ضربی راک
07:07
9
فرود - پویان بیگلر و پژمان حدادی
فرود
00:58
10
رنگ راست پنجگاه - پویان بیگلر و پژمان حدادی
رنگ راست پنجگاه
02:57
© موسسه فرهنگی هنری پرده هنر موسیقی
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام